Općina Žepče je počela sa implementacijom aktivnosti „Rast zajedno sa dijasporom“ koji je odobren u sklopu projekta “Dijaspora za razvoj (D4D)”,  Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH. Implementaciju ovih aktivnosti provodi Razvojna agencija Žepče u suradnji sa općinskim službama.

U protekla četiri i po mjeseca Općina Žepče je, uz pomoć Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, realizovala projekat privremenog zapošljavanja dugoročno nezaposlenih osoba iz reda socijalno-ugroženih kategorija. Kroz projekat je angažovana 31 osoba, od čega 6 žena.

U dvorani Općinskog vijeća Žepče, u sklopu projekta “Javni radovi: Za zajednicu radi, za obitelj zaradi“ koji se provodi zahvaljujući potpori UNDP-a i programa LID, održana je radionica za članice radnog tima. Ukupno šest žena je bilo prisutno na radionici koliko ih je i angažovano u sklopu Javnih radova.

U Žepču je održana promocija projekta ”Intervencija razvoja tržišta u sektoru poslovnih usluga na području Općine Žepče” koji implementira Razvojna agencija Žepče u suradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom REZ i projektom MarketMakers, koji podržava Vlada Švicarske.

U organizaciji Asocijacije žena MIZ-e Žepče, u subotu 10.12.2016. godine, u sali OV Žepče, otpočela je provedba šestomjesečnog projekta pod nazivom „Zajedno ka ljepšoj budućnosti – Izgradnja mira i pomirenja“.

Razvojna Agencija općine Žepče - RAŽ, u svom programskom djelovanju ima misiju locirati i usmjeravati razvojne potencijale u općini Žepče, te im pružati potporu i stručnu podršku da se potencijali preoblikuju u konkretne projekte.

Dana 02.12.2015. godine, u prostorijama Fondacije OdRaz, upriličeno je potpisivanje Ugovora za izvođenje radova u okviru IFAD projekta, u kojem Fondacija OdRaz učestvuje kao implementator, a nosilac projekta je Ured za koordinaciju projekata – PCU, pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Danas, u četvrtak 05.02.2015. godine u sali OV-a Općine Žepče sa početkom u 11,00 sati, upriličena je završna ceremonija provedbe projekta "Be cool, go to enterprisers school" - "Budi cool, idi u školu poduzetništva" u organizaciji Udruge za održiv razvoj UzoR Žepče, a pod pokroviteljstvom Američke ambasade u Bosni i Hercegovini.