Tehnoteka Žepče

Danas je u u Sali Općinskog vijeća Žepče održana završna Javna rasprava na teme: NACRT PRORAČUNA/BUDŽETA OPĆINE ŽEPČE ZA 2018.GODINU i NACRT ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA/BUDŽETA OPĆINE ŽEPČE ZA 2018. GODINU.

Građankama i građanima općine Žepče, općinskim vijećnicama i vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine Žepče, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim zainteresiranim osobama, Služba za gospodarstvo i financije Općine Žepče oglašava i upućuje:

Obavještavaju se sve organizacije, ustanove i sportski klubovi s područja općine Žepče, da je 20.11.2017. godine, u Oslobođenju i na web stranici Zeničko- dobojskog kantona (www.zdk.ba) objavljen JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava sa „Transfera za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“, „Transfera za omladinske projektne aktivnosti“, „Transfera za zaštitu kulturno- povijesnih spomenika“ i „Transfera za sport“ iz Proračuna Zeničko- dobojskog kantona za 2018. godinu.

Na temelju Javnog poziva udrugama, fondacijama iz oblasti kulture i sportskim klubovima broj: 01/1-05-9/17. Od 05.01.2017. godine, zatim na temelju Zapšisnika Povjerenstva sa otvaranja aplikacija po Javnom pozivu i ocjenjivanju aplikacija formiranog po Rješenju broj: 01/1-05-09-1/17. Od 05.01.2017.godine, a koje je provelo postupak dana 20.03.2017.godine, dodjeljujem sredstva za udruge iz oblasti kulture kako slijedi:

Građankama i građanima općine Žepče, općinskim vijećnicama i vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine Žepče, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim zainteresiranim osobama, Služba za gospodarstvo i finansije Općine Žepče oglašava i upućuje JAVNI POZIV ZA JAVNU RASPRAVU:     

Općinsko vijeće Žepče je na 30. Sjednici, održanoj 24.11.2015.godine, utvrdilo Nacrt Proračuna/Budžeta Općine Žepče za 2016.godinu, Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna/Budžeta Općine Žepče za 2016.godinu. Donesen je Zaključak da se otvara javna rasprava koja će trajati do 15.12.2015.godine.

Građankama i građanima općine Žepče, općinskim vijećnicama i vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine Žepče, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim zainteresiranim osobama, Služba za gospodarstvo i financije Općine Žepče oglašava i upućuje

U petak, 12.12.2014. godine sa početkom u 13 sati u sali OV Žepče, održana je Javna rasprava na teme "Nacrt budžeta Općine Žepče za 2015. godinu" i "Nacrt odluke o izvršenju budžeta Općine Žepče za 2015. godinu", koje je Općinsko vijeće usvojilo na 21. sjednici održanoj 27. novembra.

Dana 12.12.2014. godine sa početkom u 13 sati, održat će se Javna rasprava na temu Nacrt Proračuna Općine Žepče za 2015. godinu kojeg je usvojilo Općinsko vijeće Žepče na zadnjoj sjednici. Javna rasprava će biti održana u sali OV Žepče.