Kroz samo središte naše općine, nastavljaju se radovi na uređenju obaloutvrde rijeke Bosne. Danas, 04. maja 2020. godine, potpisan je još jedan ugovor o izvođenju radova „Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Žepču, dužine 170 metara“.
Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na svojoj 6. sjednici, usvojila je Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoliša za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 2.540.000,00 KM. Od toga, za finansiranje ekoloških projekata planiran je iznos od 1,5 miliona KM, tekuće transfere neprofitnim organizacijama 150.000,00 KM, dok je za nabavku opreme planirano 850.000 KM.
Kantonalni operativni centar civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona saopćio je danas da je vodostaj rijeka i svih vodenih tokova u ovom Kantonu visok i na granicama izlijevanja. Kako navode u vanrednom izvještaju iz Civilne zaštite, vodostaji u nekim područjima imaju tendenciju rasta.
Danas, utorak 01.03.2016. godine, u akciji članova UG SR "Bosna" Žepče potpomognutoj članovima Općinskog vijeća Žepče na čelu sa predsjedavajućim Muhamedom Jusufovićem, načelnikom Općine Žepče Matom Zovkom sa pomoćnicima, te ostalim građanima, oćišćena je lijeva obala rijeke Bosne, kao i posađen drvored od 70 stabala lipe, oraha, višnje itd...
Na području općine Žepče nastavljeni radovi na uređenju lijeve obale rijeke Bosne. Agencija za vodno područje rijeke Save i ove godine u Žepču nastavlja realizaciju projekta „Uređenje lijeve obale rijeke Bosne“.
Dana 03.02.2015.godine završeni su radovi na čišćenju korita rijeke Bosne na području općine Žepče. Radovi su izvođeni na ušćima rijeka Željeznice, Rakovice i Papratnice u rijeku Bosnu.