Predmet ovog poziva je dodjela subvencije u svrhu samozapošljavanja nezaposlenih osoba s područja općine Žepče, koji će se financirati iz Proračuna općine Žepče za 2019.godinu - Transfer za samozapošljavanje. Visina odobrenih sredstava po jednom kandidatu će ovisiti o broju kandidata koji ispunjavaju uvjete Javnog poziva i od djelatnosti koju će obavljati.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je donijela Odluke o odobavanju sredstava za sufinansiranje projekta samozapošljavanja mladih kroz Projekte koje realiziraju općine: Kakanj, Žepče i Tešanj.

Danas, 19. jula, u uredu načelnika Općine Žepče uručene su odluke o dodjeli novčanih sredstava za poticaje- potpora mladima u cilju vlastitog samozapošljavanja.

U Uredu načelnika Općine Žepče,  jučer su uručene Odluke o dodjeli novčanih sredstava za samozapošljavanje. Općinski načelnik Mato Zovko, u prisustvu ministra Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbeglice Zeničko-dobojskog kantona, Nurđehana Šahinovića, dodijelio je Odluke kandidatima koji su se prethodno prijavili na Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za samozapošljavanje.

Na temelju članka 39. Statuta Općine Žepče (''Službeni glasnik Općine Žepče'', broj: 04/09), Odluke o izvršenju Proračuna Općine Žepče za 2017. godinu (''Službeni glasnik Općine Žepče'', broj: 02/17), te Javnog poziva za dodjelu novčanih sredstava za samozapošljavanje broj: 01/1-05-366/17 od 3.4.2017. godine, Općinski načelnik Općine Žepče donosi Odluku o dodjeli novčanih sredstava za samozapošljavanje.

Na osnovu članka  39. Statuta Općine Žepče i Odluke o izvršenju Proračuna Općine Žepče za 2017. godinu, načelnik Općine Žepče objavljuje "Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za samozapošljavanje.

U prostorijama JU Služba za zapošljavanje Biro rada Žepče 22.3.2017 godine održana je prezentacija na temu: “Program za sufinansiranje zapošljavanja i samozapošljavanja Federalnog zavoda za zapošljavanje u 2017.godini“.

Razvojna agencija Žepče u saradnji sa Službom za gospodarstvo i finansije Općine Žepče u četvrtak 17.03.2016. godine organizovala je Info dan o Javnom pozivu Općine Žepče za dodjelu novčanih sredstava za samozapošljavanje 2016.

Razvojna agencija Žepče u saradnji sa Službom za gospodarstvo i finansije Općine Žepče organizira Info dan o Javnom pozivu Općine Žepče za dodjelu novčanih sredstava za samozapošljavanje 2016. Info dan će se održati u četvrtak, 17.03.2016. godine u Sali OV Žepče sa početkom u 13:00 sati.

Federalni zavod za zapošljavanje je objavio Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju za prvo zapošljavanje i samozapošljavanje u skladu sa Uredbom o poticanju zapošljavanja (Službene novine FBiH 95/15 od 11.12.2015. godine).

Stranica 1 od 2