Prikazuje članke prema oznakama: saniranje puta

Dana 12.02.2015. godine u sali Općinskog vijeća Žepče potpisan je Ugovor o radovima na saniranju putnog pravca Golubinja-Željezno Polje, oštećenog u poplavama u maju i avgustu 2014.g. Ugovor je u ime Općine Žepče potpisao načelnik Mato Zovko, u ime Fonda solidarnosti direktor Jasmin Jaganjac, ispred ZDK-a premijer Munib Huseinagić, dok je u ime izvođača radova firme "HAJDIĆ" d.o.o., Ugovor potpisao direktor Kasim Hajdić.

Dana 30.01.2015. godine u uredu načelnika Općine Žepče potpisan je Ugovor o radovima na saniranju putnog pravca Golubinja-Željezno Polje, oštećenog u poplavama u maju i avgustu 2014.g. Ugovor je u ime Općine Žepče potpisao načelnik Mato Zovko, a u ime izvođača radova, ''HAJDIĆ'' d.o.o., direktor Kasim Hajdić.