Prikazuje članke prema oznakama: smš žepče

Temeljem odredbi Zakona o prenošenju mjerodavnosti Zeničko-dobojskog kantona za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja na općinu Žepče („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 12/09), i članka 39. Statuta Općine Žepče („Službeni glasnik općine Žepče broj: 4/09), Općinski načelnik donosi:

Svečanom paradom žepačkim ulicama, jučer, u subotu 21.06.2014. godine u 19 sati 192 učenika završnih razreda SMŠ-e Žepče koji su nastavu pohađali po bosanskom planu i programu su otpočeli svoju maturalnu večer.

Temeljem odredbi Zakona o prenošenju nadležnosti Zeničko-Dobojskog kantrona za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja na općinu Žepče /»Službene novine Zeničko-Dobojskog kantona», broj:12/09, te Odluke OV Žepče o primjeni Zakona o osnovnoj školi i Zakona o srednjoj školi na području općine Žepče na privremenoj osnovi broj:01-38-127/09 od 14.09.2009. godine objavljenoj u Sl.glasniku općine Žepče 5/09 ,te Plana upisa učenika u srednju školu u šk.2014/2015 g. usvojenog na 16 sjednici OV Žepče održane 29.04.2014 g. objavljenog u SL, glasniku općine Žepče,broj:3/14 , Općinski načelnik objavljuje:

NATJEČAJ/KONKURS ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2014/2015

Svečanom paradom glavnom žepačkom ulicom od škole do centra grada, jučer, u petak 06.06.2014. godine u 19 sati učenici završnih razreda SMŠ-e Žepče koji su nastavu pohađali po hrvatskom planu i programu su
otpočeli svoju maturalnu večer.

U ova naša teška vremena, svaka pozitivna priča dođe nam kao svijetlo na kraju tunela. Jedna takva lijepa, pozitivna i zanimljiva priča dolazi nam opet iz Srednje mješovite škole „Žepče“. Naime, već 4 godine SMŠ „Žepče“ učestvuje u projektu British Councila, koji od 2012. finansijski podržava Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini pod nazivom Connecting Classrooms.

U organizaciji Crvenog križa Žepče 10. aprila 2014. godine u prostorijama Osnovne škole „Žepče“ u Žepču održano je Općinsko takmičenje u pružanju prve pomoći. U kategoriji srednjih škola najuspješnija je bila ekipa Srednje mješovite škole „Žepče“, dok je kod osnovnih škola prvo mjesto osvojila OŠ „Begov Han“.

Kako smo saznali, proljetni raspust za učenike srednjih i osnovnih škola sa područja općine Žepče po HNPiP počinje 14. aprila i traje sve do 21. arpila ove godine, dok za učenike koji pohađaju nastavu po BNPiP počinje 28. aprila, a redovna nastava se nastavlja u ponedjeljak 07. maja 2014. godine.

Na projektu „Tolerancija kroz engleski jezik“ koji je sponzoriran od strane Američke ambasade u Sarajevu, a kojeg implementuje Američko vijeće za međunarodno obrazovanje, učestvovala je Srednja mješovita škola „Žepče“ iz Žepča, tačnije 21 učenik i šest profesora ove škole.

U Sali OV Žepče održana je prezentacija „Dani profesionalne orijentacije“ u organizaciji Univerziteta/Sveučilišta u Vitezu i Razvojne agencije Žepče. Prezentaciju je održao PR Sveučilišta gosp. Siniša Dukić diplomirani ecc. i koordinator takmičenja koje organizuje Univerzitet u Vitezu. Prezentaciji su prisustvovali učenici završnih razreda SMŠ Žepče i KŠC "Don Bosco" Žepče.

Srednja mješovita škola 'Žepče', Žepče organizuje radionice u okviru projekta Connecting Classrooms. Radionice će se održati u prostorijama škole u subotu, 01. februara sa početkom u 10,00 sati.

Stranica 11 od 12