Prikazuje članke prema oznakama: voda

Iz JP "Komunalno" Žepče obavještavaju sve korisnike koji se snabdijevaju vodom sa rezervoara Kamenitovac, a to su Grad Žepče, Preko, Orahovica, Bistrica, Donje Ravne, Stara Cesta i dio Radovlja, da će doći do privremenog prekida u isporuci vode zbog radova i redovnog održavanja na rezervoaru Kamenitovac.

Iz JP Komunalno Žepče obavještavaju građane naselja Milišić, Lupoglav, Osova, Vinište, Orahovica, Bistrica, Kiseljak i dijela Tatarbudžaka, da će u periodu od 27.02.2017 do 12.03.2017. godine biti izvršena vanredna kontrolna očitavanja vodomjera u svrhu utvrđivanja gubitaka vode. Kontrolu i očitanje vodomjera vršit će uposlenici JP Komunalno Žepče i to u dva navrata u naprijed navedenom razdoblju.

Stanovnici žepačkog naselja Berek, danas u poslijepodnevnim satima, ostali su bez pitke vode iz gradskog vodovoda. Danas, u utorak 14.02.2017. godine od 18,00 sati, stanovnici žepačkog naselja Berek mogli su primijetiti da u njihovim vodovodnim cijevima nema vode.

Iz MZ Željezno Polje obavještavaju i upozoravaju mještane Mjestove Ravni da prema zadnjem nalazu "Službe za laboratorijsku diojagnostiku", Odjeljanja za sanitarnu mikrobiologiju, voda iz lokalnog vodovoda OŠ "Abdulvehab Ilhamija" ne zadovoljava bakteriološku ispravnost za piće.

Obavještavamo korisnike gradskog vodovoda koji koriste vodu iz rezervoara "Križ", a to su naselja Ravne, Zenički Put, Varošište, Opšenik, Vašarište, Tatarbudžak, Novo Naselje, Lupoglav, Milišić i Osova, da će od nedjelje ujutru (17.07.2016. god.) voda biti malo zamućena. Ista neće biti ispravna za piće.

Obavještavamo korisnike gradskog vodovoda koji koriste vodu iz rezervoara "Križ", a to su naselja Ravne, Zenički put, Varošište, Opšenik, Vašarište, Tatarbudžak, Novo Naselje, Lupoglav, Milišić i Osova, da će od srijede ujutru (23.03.2016. god.) voda biti zamućena. Ista neće biti ispravna za piće, poručuju iz Komunalnog.

Iz JP ”Komunalno “Žepče obavještavaju sve korisnike u ulicama Sarajevska i Mala Trzna, te u zgradama "Žepčanka velika" i "Žepčanka mala", da će u subotu 25.07.2015. godine  doći do privremenog zastoja u isporuci vode.

Obavještavaju se korisnici usluga JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče da se od 01.07.2015. godine kreće sa obračunom kamata za korisnike koji kasne sa plaćanjem računa. Naime, Člankom 277.  važećeg  „Zakona o obligacionim odnosima“ propisano je da dužnik koji zakasni sa plaćanjem novčane obaveze, duguje pored glavnice i zateznu kamatu po stopi utvrđenoj zakonom.

petak, 29 Maj 2015 11:20

Voda danas ispravna za piće

Obavještavamo korisnike gradskog vodovod­a da je voda u svim dijelovima gradskog ­vodovoda Žepče ispravna za piće­.

Obavještavamo korisnike gradskog vodovoda da je voda ispravna za piće za sve korisnike koji se snabdijevaju iz rezervoara "Kamenitovac" i "Jakovac" a to su: Grad Žepče, Naselja: Preko, Orahovica, Bistrica, Stara Cesta, Berek, Luke, Radovlje.

Stranica 2 od 3