Obavještavaju se svi punoljetni građani sa područja MZ „Žepče“ da će se u subotu 06.04.2019 g. s početkom u 11h održati Zbor građana MZ „Žepče“u sali Doma kulture, sa sljedećim dnevnim redom:
Obavještavaju se građani s područja MZ Žepče da se Zbor građana koji je bio zakazan 28.04.2018. godine zbog tehničkih razloga prolongira.
Obavještavaju se svi punoljetni građani sa područja MZ "Žepče" da će se u subotu 28.04.2018. godine s početkom u 11,00 sati u dvorani Doma kulture održati Zbor građana MZ "Žepče".
Sukladno dobivenim smjernicama od strane općinske administracije Žepča, Mjesna zajednica Zenički Put dana 19.02.2017. godine održala je Zbor građana na kojem su podnesena izvješća radu, te izabrano novo vodstvo Mjesne zajednice u mandatu od četiri godine.   
Obavještavaju se svi punoljetni građani sa područja Mjesne zajednice Žepče da će se ZBOR GRAĐANA održati u subotu, 18.02.2017. godine, u kino sali Doma kulture, sa početkom u 12:00 sati.
Nakon šest godina nefunkcionisanja i nerada MZ Žepče došlo je vrijeme da se održi Izborna sjednica, odabere novo rukovodstvo i krene sa rješavanjem nagomilanih problema.