Žepče bez gradskog grijanja

Obavještavamo građane da je usljed kvara na toplovodnoj cijevi na nogometnom stadionu u Žepču, te uslijed niskih temperatura došlo do smrzavanja uglja što je uzrokovalo i zastoj na horizontalnom i vertikalnom dotoku goriva te dovelo do smanjenja dotoka toplotne energije u domaćinstva.

U saradnji s "Centrom za razvoj i podršku" Tuzla, a u sklopu MDG-F programa, Općina Žepče krenula je u realizaciju još jednog bitnog projekta za poboljšanje životnog standarda stanovnika našeg grada.

Usljed snježnih padavina koje su ovih dana zamele cijelu Bosnu i Hercegovinu pa tako i općinu Žepče, te dovele do brojnih problema, sada nam prijeti i opasnost od ledenica.

Obavijest o čišćenju snijega!

Služba za privredu i finansije Općine Žepče, Komunalno-sanitarni inspektor obaviještava građane Žepča o obaveznom čišćenju snijega!

Na temelju člana 44. Statuta Općine Žepče (Službeni glasnik Općine Žepče broj: 4/09), te Zakona o prijenosu mjerodavnosti Zeničko-dobojskog kantona za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja na općinu Žepče ("Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 12/09), Općinski načelnik na prijedlog Službe za opću upravu i društvene djelatnosti donosi O D L U K U o privremenoj obustavi nastave.

U skladu sa Odlukom o osnovnom i srednjem obrazovanju , općinski načelnik donosi slijedeću O D L U K U:

U petak 03. februara 2012. godine u kinosali Doma kulture u Žepču održan je Izbor sportaša općine Žepče za 2011. godinu. Iz Sportskog saveza općine Žepče smo dobili rezultate izbora.

Beživotno tijelo 17-godišnjeg Ejuba Nadžaka iz Željeznog Polja, u općini Žepče, pronađeno je na koti 803 u širem regonu tog naselja.

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Žepče izdala je važnu obavijest za sve korsnike porodičnih i ličnih invalidnina.

Potpredsjednik Federacije BiH Svetozar Pudarić posjetio je Srednju mješovitu školu u Žepču, gdje je razgovarao s učenicima.

Regionalni projekt Gentlemans's Choice predstavio je 25 najljepših djevojaka regije za 2012. godinu, među kojima je i naša sugrađanka Sonja Zekić.

Potpredsjednik Federacije BiH Svetozar Pudarić, boravit će od 30. januara do 01. februara 2012. godine u Zeničko-dobojskom kantonu, gdje će obaviti niz sastanaka sa predstavnicima lokalne vlasti, privrednicima, povratnicima, kao i članovima nevladinih organizacija na tom području.