Poveži se putem

Žepče

Kroz LEF u Žepču daju povlastice investitorima koji se bave proizvodnjom

Objavljeno

-

U općini Žepče već godina dana djeluje Lokalni ekonomski forum (LEF), savjetodavno tijelo sastavljeno od 17 članova, predstavnika javnog i privatnog sektora. Primarni zadatak LEF-a je unaprjeđenje poslovnog okruženja kroz kontinuirani javno – privatni dijalog.

Branka Janko, direktorica Razvojne agencije Žepča RAŽ za poslovni portal eKapija.ba kaže kako je kroz dosadašnji rad LEF-a pokrenut značajan broj inicijativa od strane privatnog sektora a tiču se poslovanja svih privrednih subjekata na području općine Žepče.

“Jedna od tih inicijativa je inicijativa za smanjenje općinskih naknada i subvencioniranje početnih troškova poslovanja novootvorenim preduzećima. U skladu sa inicijativom privatnog sektora, Općinsko vijeće Žepče je usvojilo Odluku o izmjeni Odluke o građevinskom zemljištu”, kaže Janko.

Pojašnjava, kako Odluka predstavlja pogodnost koju je općina Žepče osigurala privrednim subjektima koji se namjeravaju baviti proizvodnom djelatnošću.

Prema ovoj Odluci, visina rente i naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta po m2 korisne površine objekta koji će se graditi na gradskom građevinskom zemljištu u Poslovnoj zoni „Polja“ – Industrijska zona čija je namjena isključivo proizvodna, umanjuje se za 75 posto od obračunatog iznosa. Visina rente po m2 korisne površine proizvodnog objekta koji će se graditi na gradskom i ostalom gradskom građevinskom zemljištu umanjuje se od obračunatog iznosa i to prema broju zaposlenih ( 75 posto za preduzeća koja zapošljavaju preko 200 radnika, 60 posto za preduzeća koja zapošljavaju 100-200 radnika, 50 posto za preduzeća koja zapošljavaju 50-100 radnika, 40 posto za preduzeća koja zapošljavaju 30-50 radnika, 30 posto za preduzeća koja zapošljavaju do 30 radnika).

Utvrđeni umanjeni procent za rentu i uređenje gradskog i ostalog građevinskog zemljišta je učešće općine Žepče u subvencioniranju početnih troškova investiranja za proizvodno-poslovne objekte koji se grade na području općine Žepče.

Advertisement

“Donošenje ove Odluke je naišlo na pohvale i odobravanje privatnog sektora što je značajan korak unaprijeđenju javno – privatnog dijaloga na području općine Žepče”, ističe Janko.

Također, privatni sektor u LEF-u je konsultovan o cijeni m2 korisne stambene površine što predstavlja osnovicu za obračun naknade za korištenje građevinskog zemljišta (KGZ).

Usvojena je Preporuka za Općinsko vijeće Žepče da cijena m2 korisne stambene površine iznosi 550,00 KM, što je niža cijena od cijene usvojene za 2014. godinu.

“Ovo je još jedan rezultat saradnje i dijaloga javnog i privatnog sektora čijim napredovanjem će se osigurati ugodan poslovni ambijent za postojeće i nove investitore”, ističe Janko.

Copyright © 2002 - 2022 Zepce.ba portal