Poveži se putem

ZDK

MUP ZDK: Za 12 sati radarski sistemi zabilježili 825 prekršaja

Objavljeno

-

Zbog aktuelnog povećanja broja saobraćajnih nezgoda na putevima na području Zeničko-dobojskog kantona, a u skladu sa Akcionim planom za 2016. godinu, te posebnim planom pojačanih aktivnosti u oblasti saobraćaja, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je intenzivirala aktivnosti iz svoje nadležnosti, na kontroli vozača i vozila, te dokumentovanju i sankcionisanju prekršaja iz Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH.

Cilj naznačenih aktivnosti je smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i prekršaja u saobraćaju, kako bi se unaprijedilo postojeće stanje, te postigao visok stepen bezbjednosti saobraćaja na putevima na području Zeničko-dobojskog kantona.

Kao rezultat naznačenih aktivnosti na kontroli brzine kretanja vozila u saobraćaju za dan 09.08.2016. godine, mobilni i stacionarni radarski sistemi instalirani na magistralnim cestama su za samo 12 sati evidentirali i zabilježili 825 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine. Ovi prekršaji su zadokumentovani a počinioci istih sankcionisani.

Efikasnijem provođenju pojačanih aktivnosti, kao i postizanju ovako značajnih rezultata je  svakako doprinjela nabavka i kupovina 3 nova, mobilna radarska sistema,  koja su u proteklom periodu bila aktivna i korištena prilikom kontrola i zavedenih akcija u saobraćaju.

Navedeni podaci jasno pokazuju da je Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u proteklom periodu intenzivirala represivne mjere na terenu, te za počinjene prekršaje i krivična djela u saobraćaju sankcionirala veliki broj vozača, ali isto tako ovi podaci pokazuju da vozači u velikoj mjeri ne poštuju saobraćajne propise, što na prvom mjestu povećava rizike za njihovu bezbjednost, a samim tim i bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju. U skladu sa zakonskim ovlaštenjima, a sve sa ciljem unapređenja postojećeg stanja, u narednom periodu će se nastaviti sa naznačenim aktivnostima, kao i poduzimanjem ciljanih aktivnosti koje su rezultat određenih analiza i procjena, kako bi se bezbjednost saobraćaja na svim putevima na području Zeničko-dobojskog kantona podigla na što veći nivo, i naravno počinioci prekršaja i krivičnih djela u saobraćaju sankcionisali.

Odsjek za odnose s javnošću, analitiku i planiranje MUP-a ZDK-a

Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal