Poveži se putem

Žepče

Raspisan konkurs za upis u I razred srednjih škola u Žepču

Objavljeno

-

Temeljem odredbi Zakona o prenošenju nadležnosti Zeničko-Dobojskog kantrona za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja na općinu Žepče /»Službene novine Zeničko-Dobojskog kantona», broj:12/09, te Odluke OV Žepče o primjeni Zakona o osnovnoj školi i Zakona o srednjoj školi na području općine Žepče na privremenoj osnovi broj:01-38-127/09 od 14.09.2009. godine objavljenoj u Sl.glasniku općine Žepče 5/09 ,te Plana upisa učenika u srednju školu u šk.2014/2015 g. usvojenog na 16 sjednici OV Žepče održane 29.04.2014 g. objavljenog u SL, glasniku općine Žepče,broj:3/14 , Općinski načelnik objavljuje:

NATJEČAJ/KONKURS ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2014/2015

Naziv škole

Advertisement

Zvanje /Zanimanje

Stupanj

Plan

broj odjela

Advertisement

1

KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR

„DON BOSCO“

OPĆA GIMNAZIJA

Advertisement

Opća gimnazija

IV

2

UKUPNO

Advertisement

IV

2

Advertisement

2

KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR

„DON BOSCO“

Advertisement

TEHNIČKO-OBRTNIČKA ŠKOLA

Tehničar za mehatroniku

IV

1

Advertisement

CNC operater-bravar

III

1 (1/2+1/2)

Autoelektričar-elektromehaničar

Advertisement

III

1 (1/2+1/2)

UKUPNO

Advertisement

III-IV

5

Advertisement

3

SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA

«ŽEPČE» ŽEPČE

Advertisement

/PO HNPP//

Tehničar cestovnog prometa

IV

1

Advertisement

Komercijalist

IV

1

Frizer

Advertisement

III

1

Konobar/Kuhar (EU VET)

III

Advertisement

1 (1/2+1/2)

Ukupno HNPiP

III-IV

4

Advertisement
Advertisement

SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA

«ŽEPČE» ŽEPČE

/PO BNPP/

gimnazija

Advertisement

IV

1

Ekonomski tehničar(EU VET)

IV

Advertisement

1

Tehničar drumskog saobraćaja

IV

1

Advertisement

Tekstilni tehničar – konfekcionar

IV

1

Frizer -vlasuljar

Advertisement

III

1

Zavarivač

III

Advertisement

1

Konfekcionar tekstila-krojač

III

1

Advertisement

Automehaničar

III

1

Ukupno BNPiP

Advertisement

III-IV

8

Ukupno HNPiP i BNPP

III-IV

Advertisement

12

4

Advertisement

GLAZBENA ŠKOLA

“KATARINA KOSAČA KOTROMANIĆ”

ŽEPČE

Glazbenik flautist

Advertisement

IV

Glazbenik klavirist

IV

Glazbenik gitarist

Advertisement

IV

Glazbenik violinist

IV

Glazbenik solo pjevač

Advertisement

IV

Glazbenik teorijskog smjera

IV

Ukupno odjela

Advertisement

IV

2

II

Natječaj/Konkurs za upis učenika srednjih škola u školskoj 2014/2015 godini traje:

Advertisement

od 16.06.2014 g. do 23.06.2014 godine za četveregodišnje škole, a za trogodišnje od 16.06.2014 do 30.06.2014 godine.

Za Srednju mješovitu školu “Žepče” Žepče po BNPP upis za četverogodišnje i trogodišnje škole traje od 16.06.2014 do 30.06.2014 godine, radi raseljenih učenika.

Na Natječaj/Konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole kandidat je dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:

– Zahtjev za upis (preuzima se u školi),

Advertisement

– Izvod iz Matične knjige rođenih,

– Originalnu svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,

– Originalno uvjerenje o uspjehu u V,VI i VII razreda,odnosno iVIII razred devetogodišnjeg obrazovanja,

– Druga dokumentacija relevantna za utvrđivanje bodova u skladu sa Kriterijima.

Advertisement

(primjerice potvrda sa natjecanja)

Informacije o mjestu i vremenu predaje dokumentacije za prijem, objavljuje se na oglasnoj tabli svake škole.

Izbor kandidata vrši se na osnovu već utvrđenih Kriterija za upis učenika u prvi razred srednjih škola na području općine Žepče .

Ukoliko se na temelju Natječaja/ Konkursa u lipanjskom/junskom upisnom roku ne upiše

Advertisement

planirani broj učenika onda će se drugi upisni rok provesti od 18.08.2014 do 30.08.2014 g.

OPĆINSKI NAČELNIK MATO ZOVKO, dipl.prav.

Advertisement

Copyright © 2002 - 2022 Zepce.ba portal