Poveži se putem

BiH

FERK: Od 1. januara 2015. godine građani mogu birati od koga kupuju električnu energiju

Objavljeno

-

Građani Bosne i Hercegovine će od 1. januara 2015. godine moći birati od koga će kupovati električnu energiju, čime će zbog konkurencije na tržištu, najvjerovatnije, doći do korekcije cijena struje za sve potrošače, izjavila je za portal Radiosarajevo.ba glasnogovornica Federalne regulatorne komisije za električnu energiju (FERK) Ines Kujundžić.

Otvoreno tržište električne energije doprinijet će konkurentnosti na tržištu električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine i pružiti kupcu slobodu u izboru opskrbljivača, dok će mogućnost promjene opskrbljivača biti bez dodatnih troškova.

Ispunjavajući dužnosti i ovlasti regulatornog tijela, a u vezi preuzetih obaveza iz Ugovora o uspostavi Energetske zajednice i Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, FERK je donio nove Opće uvjete za isporuku električne energije, Pravilnik o metodologiji za izračunavanje naknada za priključenje i definiranje rokova i uvjeta za priključak na distribucijsku mrežu i novi Pravilnik o opskrbi kvalificiranih kupaca električnom energijom i postupku promjene opskrbljivača.

“Novi Opći uvjeti za isporuku električne energije su prilagođeni novim tržišnim uvjetima, kada kupac može birati svoga opskrbljivača, te su jedan od važnijih podzakonskih akata iz područja uređenja međusobnih odnosa u elektroenergetskom sektoru”, rekla je Kujundžić.

Njima se definiraju energetski i tehnički uvjeti, te ekonomski odnosi između proizvođača, operatora distribucijskog sistema, opskrbljivača, korisnika mreže i krajnjeg kupca električne energije, uključujući i podnositelja zahtjeva za dobivanje elektroenergetske suglasnosti, dodaje Kujundžić.
Pravilnik o metodologiji za izračunavanje naknada za priključenje i definiranje rokova i uvjeta za priključak na distribucijsku mrežu propisuje novu metodologiju po kojoj će operator distribucijskog sistema dati prijedlog cijene priključenja kupaca/proizvođača na distribucijsku mrežu, a FERK će dati saglasnost ili utvrditi cijenu priključenja.

“Novi Pravilnik o opskrbi kvalificiranih kupaca električnom energijom i postupku promjene opskrbljivača propisuje kako kvalificirani kupac ima pravo slobodno izabrati opskrbljivača električne energije, te kako svi kupci izuzev kupaca iz kategorije kućanstva imaju status kvalificiranog kupca, dok kupci iz kategorije kućanstava ovaj status stječu 1. januara 2015. godine”, naglasila je Kujundžić.

Advertisement

Svi kvalificirani kupci će se moći opskrbljivati električnom energijom od slobodno izabranog opskrbljivača na tržištu, po cijenama koje ugovore, a kupci na 0,4 kV naponskoj razini, osim kupaca iz kategorije javna rasvjeta, će imati mogućnost biti opskrbljivani i od javnog opskrbljivača u okviru univerzalne usluge.

To znači da će kupac imati mogućnost odlučiti od kojeg će opskrbljivača nabavljati električnu energiju i izabrati onu ponudu za opskrbu koja mu najbolje odgovara.
Pravilnik sadrži i obaveze javnog opskrbljivača, odnosno onog opskrbljivača koji ima obavezu opskrbljivati kupca kada on ne odabere svog opskrbljivača na tržištu električne energije na način i pod uvjetima koje propisuje FERK.

Kvalificirani kupac ima pravo bez naknade i u roku od 21 dan od dana podnošenja zahtjeva za promjenom, promijeniti opskrbljivača. Pravilnik sadrži i metodologiju za utvrđivanje cijena javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge i način formiranja cijena električne energije rezervnog opskrbljivača, pojašnjavaju iz FERK-a.

Opširnije: www.ferk.ba

Copyright © 2002 - 2022 Zepce.ba portal