Poveži se putem

Žepče

Foto: U toku izgradnja krova žepačkoj Zelenoj pijaci

Objavljeno

-

Radovi na rekonstrukciji žepačke Zelene pijace napreduju. Prema fotografijama koje smo danas napravili možete vidjeti postavljanje krovnih nosača na betonske stubove.

Da podsjetimo, u toku je izradnja, odnosno rekonstrukcija postojeće, “Zelene pijace” na lokalitetu dosadašnje. Radovi su otpočeli 07.03.2014. godine, a završetak je planiran u roku od 90 dana od početka radova. Zelena pijaca je trenutno, samo privremeno dok traju radovi, izmještena u hangare Nove trgovine u žepačkom naselju Varoš. Projektom izgradnje nove, savremne pijace po standrdima Evropske unije, planirana je kompletna rekonstukcija uključujući pokrivanje, nabavku novih sedamdesetak štandova, izgradnju pratećih objekata kao što su toalet, skladište, posebna vaga, kao i poslovni prostori isključivo namijenjeni za prodaju suhomesnatih i mliječnih proizvoda.

Vlada F BiH je zadužila Fondaciju ODRAZ (Fondacija za održivi razvitak) kao implemetatora projekta koja je putem javnih poziva odabrala izođače radova i nadzorna tijela. Tako je za izvođača izabrana firma “SETA inžinjering” d.o.o. iz Zavidovića, a nadzor će vršiti “VINDI – TIP” d.o.o. Sarajevo. Vrijednost radova je ukupno 258.661,14 KM, a nepovratna sredstva u iznosu od 140.000,00 KM je obezbijedio IFAD (Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj), dok sav ostali iznos obezbjeđuje Općina Žepče.

Kao koordinator i pedlagač projekata sa područja naše općine je zadužena Razvojna agencia općine Žepče, koja uz navedeni projekat implementuje još niz projekata vezanih za poboljšanje uslova života, promociju domaćih proizvoda, poticaja poljoprivrednim proizvođačima naše općine itd.

Kako je portal Zepce.Ba izjavila direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko, ovo su prioritetni projekti koji će omogućiti malim i srednjim obrtima da lakše i brže plasiraju svoj domaći proizvod na tržište. “Izgradnjom savremene zelene pijace stvorićemo uslove i prostor kako za svakodnevnu prodaju svježih prehrambenih proizvoda biljnog i životinjskog porijekla, tako i organizovanje sajma poljopivrednih proizvoda koji će biti organizovan u saradnji sa Općinom Žepče. Razvojna agencija je pokrenula, pored modernog puta u MZ Radunice (mjesto Gromilice) u dužini od ukupno 1200 metara, koji povezuje ovu mjesnu zajdnicu sa ostatkom općine, a u toku su završni radovi, još niz projekata koji poboljšavaju život na podučju općine Žepče, a koji su trenutno u fazi odobravanja IFAD-a.” – izjavila je direkrorica RAŽ-a Branka Janko za čitatelje našeg portala.

Advertisement

Pored žepačke “Zelene pijace” uporedo se radi i projekat uređenja lijeve obale rijeke Bosne. U Plan Agencije za vodno područje rijeke Save za 2014.god. uvršten je i projekat Uređenja lijeve obale rijeke Bosne u općini Žepče, lokalitet od pješačkog mosta do ušća Krajnjače (cca 150 metara). U prvoj fazi uređuje se ušće rijeke Krajnjače i dio obale prema pješačkom mostu (uz Zelenu pijacu).

{gallery}koritobosne{/gallery}
Saradnja Općine Žepče i IFAD-a

Općina Žepče jedna je od 15 odabranih općina u kojima će se do 2015. godine provoditi projektne aktivnosti u okviru četiri komponente programa. Sredstva projekta „Poboljšanje životnih uslova na selu“ su namijenjena za finansiranje aktivnosti primarne proizvodnje i podrške farmerima kako bi poboljšali svoje kapacitete, izgradnju i jačanje kapaciteta udruženja i udruga poljoprivrednika i poljoprivrednih zadruga, podrška agrobiznisu , malim i srednjim preduzećima, izgradnja i obnova ruralne infrastrukture sa povezivanjem sa tržištem, kreditiranje farmera i malih i srednjih preduzeća u ruralnim područjima. Finansiranje planiranih aktivnosti osigurano je iz Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) i OPEC fondom za međunarodni razvoj (OFID) sa kojima je Bosna i Hercegovina zaključila kredit. Na prezentaciji u Žepču predstavljeni su servis provajderi; Fondacija za održivi razvoj – OdRaz koja je zadužena za implementaciju mirkoprojekata u općini Žepče, kao i banke i mikrokreditne fondacije koje su ovlaštene za kreditiranje farnmera i malih i srednjih preduzeća u okviru projekta. U uredu općinskog načelnika potpisan je Memorandum o razumijevanju kojim je ozvaničen početak implementacije projekta „Poboljšanje životnih uvjeta na selu“ na području općine Žepče, između Ureda za koordinaciju projekta (PCU) , Općine Žepče i Fondacije za održiv razvoj – OdRaz. Svoje potpise na dokument stavili su općinski načelnik Mato Zovko, prof. dr. Halil Omanović, direktor Ureda za implementaciju projekta i Safet Daut, direktor Fondacije OdRaz. Potpisivanju je prisustvovala i Branka Janko, direktorica Razvojne agencije Žepče koja će zajedno sa Općinom Žepče provoditi planirane aktivnosti na implementaciji projekta „Poboljšanje životnih uslova na selu“.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal