Poveži se putem

Žepče

Nagrada za najbolji prijedlog

Objavljeno

-

Na temelju clana 2. Odluke o raspisivanju konkursa za izradu izgleda grba i zastave Opcine Zepce broj:01-05-117/07 od 17.10.2007.godine, Opcinski nacelnik opcine Zepce, raspisuje… [b]JAVNI KONKURS[/b] za izradu prijedloga idejnog rjesenja grba i zastave Opcine Zepce 1. Raspisuje se javni konkurs za izradu idejnog rjesenja grba i zastave Opcine Zepce. 2. Prijedlog likovno-grafickog idejnog rjesenja grba i zastave treba sadrzavati historijska, kulturna i prirodna obiljezja Opcine Zepce koja moraju biti prilagodjena za aplikacije na razlicitim velicinama i materijalima. 3. Ucesnici konkursa obvezni su dostaviti sljedece: – idejno rjesenje grba i zastave Opcine Zepce u crno-bijeloj varijanti i u boji – projekat grba i zastave sa razmjerima – prijedlog logotipa i tipografije za sve pisane materijale – pismeno obrazlozenje ideje. 4. Konkurisane radove je potrebno prezentirati u formatu A-4. 5. Clanovi Komisije koji ucestvuju u postupku utvrdjivanja prijedloga za grb i zastavu i clanovi njihovih porodica nemaju pravo ucesca na konkursu. 6. Pravo ucesca imaju svi drzavljani BiH. Rad se oznacava sifrom na poledjini svakog predloska i dostavlja u neprozirnoj i zatvorenoj koverti. Uz rad se prilaze zatvorena manja koverta sa naznakom ”AUTOR”, u kojoj su sadrzani sljedeci podaci: prezime i ime autora, adresa, JMBG, te izjava da je predlozeni rad izvorno autorsko djelo, kao i izjava autora da autorska prava i prava iskoristavanja predlozenog idejnog rjesenja prenosi na Opcinu Zepce. Izabrani rad ce biti nagradjen. Za izabrani drugi i treci rad utvrdit ce se naknada autorima za ucinjeni rad i zalaganje. 7. Porezne obaveze snosi Opcina Zepce Nagradjeni radovi se ne vracaju autorima i isplatom nagrade Opcina Zepce stjece iskljucivo pravo daljnjeg koristenja nagradjenog rada. 8. Ucesnici prijavom na konkurs neopozivo prihvataju sve navedene uslove. 9. Radovi se dostavljaju preporucenom postom ili licno na salter Opcine Zepce, na adresu: Opcina Zepce, ul. Stjepana Radica br. 1. s naznakom ”Komisija za odabir izgleda grba i zastave opcine Zepce” u zatvorenoj i zapecacenoj koverti. 10.Rok za predaju radova je 30 /trideset/ dana od dana objave konkursa. Radovi koji stignu nakon navedenog roka nece se uzimati u razmatranje. Komisija ce zavrsiti s radom 10 /deset/ dana po zakljucivanju konkursa i odabrane radove uputiti Opcinskom vijecu Zepce na razmatranje i usvajanje. 11.Odluka Opcinskog vijeca ce se dostaviti svim ucesnicima konkursa. 12.Svi ucesnici konkursa su saglasni da je u slucaju spora nadlezan Opcinski sud u Zepcu.

Nastavi čitati
Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal