Poveži se putem

BiH

Projekti teški 120 miliona eura čekaju zeleno svjetlo

Objavljeno

-

Sedam projekata vezanih za transportnu infrastrukturu, koje je BiH aplicirala za veliki predstojeći samit EU i zapadnog Balkana u Trstu, čekaju proces odobravanja i ukupno su vrijedni oko 120 miliona evra, potvrđeno je “Nezavisnim” u Ministarstvu transporta i komunikacija BiH. Svih sedam projekata nalazi se na teritoriji FBiH i Brčko distrikta.

Tačnije, jedan od projekata nalazi se na terirotiriji RS i ona će ga finansirati, a radi se o dijelu Koridora 5C koji je praktično federalni projekat i najvećim dijelom prolazi njihovom teritorijiom.

“U Trstu će se naći projekti ispred BiH, aplicirani putem Investicionog fonda za zapadni Balkan. O tih sedam projekata će se razgovarati i na neki način biće donesena odluka o njihovoj sudbini. U dosadašnjem skriningu šest projekata je pozitivno ocjenjeno, a za jedan zasad nemamo povratnu informaciju”, rečeno nam je iz Ministarstva, uz napomenu da će bh. delegaciju predvoditi Ismir Jusko, ministar transporta i komunikacija BiH.

Kako je istaknuto, uslov za te projekte je, između ostalog, i napredak u postizanju dogovora o željezničkoj transportnoj infrastrukturi između BiH i Hrvatske, na koridoru 5c. “BiH je pokrenula tu proceduru, a Hrvatskoj je predloženo i da se do 4. avgusta održi sastanak po pitanju usaglašavanja tekstova sporazuma”, navedeno je u odgovoru. Od pomenutih sedam projekata, dio koji do sada nije usaglašen odnosi se na dio koridora 5c u Hercegovini, dionica Mostar – Počitelj.

Prema podacima koje smo dobili iz Ministarstva, taj dio trase ide od Mostara Jug tunelom Kvanj, preko Bune do Počitelja. Vrijednost dionice iznosi 50,1 milion evra, a obuhvata puni profil autoputa sa mostovima i tunelima ukupne dužine 20,9 kilometara. Kako nam je rečno, o finansijskoj konstrukciji pregovara se sa Evropskom investicionom bankom i Evropskom bankom za obnovu i razvoj.

Drugi projekat odnosi se na sekciju autoputa Zenica Sjever – Žepče Jug, podsekcija Ponirak – Donja Gračanica, takođe na koridoru 5c. Ukupna dužina će, kako nam je rečeno, iznositi oko 2,8 kilometara, od čega 2,4 kilometra otpada na tunel sa dvije cijevi, punog profila autoputa sa pripadajućom signalizacijom. Ukupna vrijednost ovog dijela projekta iznosila bi 19,44 miliona evra, a finansije će obezbijediti Evropska banka za obnovu i razvoj.

Advertisement

Treći dio projekta je nastavak trase iz drugog projekta i ide od pomenutog tunela Zenica ka Donjoj Gračanici, do ulaza u tunel Pečuj. Dionica je dužine 1,8 kilometara, a ukupna vrijednost iznosila bi 9,63 miliona evra. I ovu dionicu bi finansirala Evropska banka za obnovu i razvoj.

Četvrti projekat se takođe odnosi na dio koridora 5c, međutim ovaj dio se naslanja na autoput Banjaluka – Doboj, koji je u izgradnji, a kako je planirano, taj autoput će biti završen i pušten u saobraćaj do kraja ove godine. Dionica Odžak – Vukosavlje – Podnovlje – Rudanka – Doboj Jug, odnosno puni profil autoputa između petlje Johovac i petlje Rudanka, dužine oko 15 kilometara, koštala bi ukupno 16,73 miliona evra, a sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj još se razgovara o zatvaranju finanijske konstrukcije. Kako nam je objašnjeno, detaljan dizajn projekta je završen, uključujući i studiju izvodljivosti i ekološku dozvolu. Dio autoputa Tarčin – Konjic, na južnom dijelu koridora 5c kroz Hercegovinu, imao bi dužinu 4,9 kilometara punog profila autoputa, a Evropska investiciona banka bi ga finansirala sa 12,04 miliona evra. Na sekciji se nalaze i dva mosta, koja su dio ukupnog projekta.

Sljedeća dionica, koja se nastavlja do Ivana, imala bi dužinu dva kilometra, koštala bi 11,7 miliona evra, a finansirala bi je Evropska banka za obnovu i razvoj.

Osim ovih cestovnih projekata, predviđen je i projekat rekonstrukcije i modernizacije luke Brčko, prva faza, koju bi finansirala Evropska banka za obnovu i razvoj. Cijena bi bila 3,37 miliona evra, a ugovor o pozajmici potpisan je 22. decembra 2016. godine.

“U zavisnosti od potpisivanja pozajmice i granta, javne nabavke će biti sprovedene kroz različite lotove uz fleksibilne vremenske okvire. U drugom kvartalu 2017. očekuje se nabavka dizalica i tehnička pomoć u vezi sa komunikacionom opremom i vidljivošću, dok bi radovi počeli u četvrtom kvartalu”, istaknuto je iz Ministarstva.

Na naše pitanje zašto nema projekata iz Republike Srpske, odgovorili su nam da je petlja Johovac – Rudanka na teritoriji tog entiteta.

“Kriterijumi za odobravanje projekata su bili da saobraćajnica mora biti na osnovnoj i sveobuhvatnoj mreži, kako bi aplikacija uopšte mogla da bude razmatrana. Svi projekti koji su kandidirani od strane oba entiteta, a koji su imali potreban stepen zrelosti, kandidirani su u posljednjem pozivu”, objasnili su iz Ministarstva.

Advertisement

Aplicirani projekti:

-Dio koridora 5c u Hercegovini, dionica Mostar – Počitelj

-Sekcija autoputa Zenica Sjever – Žepče Jug, podsekcija Ponirak – Donja Gračanica

-Od tunela Zenica ka Donjoj Gračanici do ulaza u tunel Pečuj

-Dionica Odžak – Vukosavlje – Podnovlje – Rudanka – Doboj Jug, odnosno puni profil autoputa između petlje Johovac i petlje Rudanka

-Dio autoputa Tarčin – Konjic, na južnom dijelu koridora 5c kroz Hercegovinu

-Dio koridora 5c, koji se spaja na autoput Banjaluka – Doboj Rekonstrukcija i modernizacija luke Brčko

Advertisement

(Nezavisne)

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal