Poveži se putem

Žepče

Završeni radovi na čišćenju korita rijeke Bosne

Objavljeno

-

Dana 03.02.2015.godine završeni su radovi na čišćenju korita rijeke Bosne na području općine Žepče. Radovi su izvođeni na ušćima rijeka Željeznice, Rakovice i Papratnice u rijeku Bosnu.

Vrijednost radova je 69.980,49 KM.

Investitor radova je ”Agencija za vodno područje rijeke Save”, a izvođač radova ”Izgradnja Tojaga” iz Mostara.

Advertisement

Kao podizvođači radili su ”HUNES” d.o.o. Žepče i ”TADIĆ COP” d.o.o. Žepče.

Radove su pregledali predstavnici Agencije, izvođača , nadzora, te predstavnik Općine Žepče. Izraženo je zadovoljstvo urađenim radovima, o čemu je sačinjen Zapisnik.

Očekujemo nastavak radova i na drugim ušćima, što će diktirati raspoloživa sredstva Agencije.

(Općina Žepče)

Advertisement

Copyright © 2002 - 2022 Zepce.ba portal