Poveži se putem

Žepče

Značajna sredstva za zaštitu okoliša u 2015. godini

Objavljeno

-

Opština Žepče u 2015. godini planira izdvojiti značajna sredstva za zaštitu okoliša, potvrđeno je za portal Zepce.Ba u razgovoru povodom Dana planete Zemlje iz opštinskih službi. I u prošloj godini, kada je riječ o zaštiti okoliša, urađeno je mnogo posla, prije svega za čišćenje i saniranje grada, kao i područja stradalih u majskim i avgustovskim poplavama.

Uz pomoć JP Komunalno Žepče osposobljen je pjeskolov, koji je u potpunosti bio potopljen i uništen, pa je sada ponovo u funkciji.

U centru grada, uz pomoć Agencije za vodno područje sliva rijeke Save, sanirano je korito rijeke Krajnjače, a od poslova koji predstoje je i sanacija betonskog dijela korira Krajnjače i to u dijelu koji prolazi kroz gradski centar.
Od velikih poslova urađenih u 2014. godini pominjemo sanaciju te čišćenje šetališta duž rijeke Bosne, a koje je u poplavama bilo potpuno uništeno i zatrpano nanosima.

U planu izgradnja prve faze sortirnice komunalnog otpada

Kada je riječ o zbrinjavanju komunalnog otpada u prošloj godini Opština Žepče je izdvojila 15.000 KM za nabavku novih kanti i kontejnera, a u cilju proširivanja područja na kome se organizovano prikuplja otpad. Sa tim u vezi, u punom pogonu su i oba kamiona za prikupljanje otpada, nabavljena sredstvima švedske razvojne agencije SIDA, zahvaljujući čemu je planirano prikupljanje otpada i sa planinskih i brdskih podrčja naše opštine. Time će se povećati procenat područja sa koji se prikuplja otpad sa dosadašnjih 40, na 70% ukupne teritorije opštine Žepče.
To će svakako značiti smanjenje broja divljih deponija otpada, te deponiranje veće količine otpada na Regionalnu deponiju Mošćanica u Zenici, sa kojom Opština Žepče ima ugovor, a koji sada iznosi 10 od 100.
Kada je o ovome riječ treba istaknuti, obzirom da je Žepče najudaljenija opština od deponije, da to povećava troškove transporta otpada i predstavlja udarac na kućni budžet potrošača. Stoga je Opština Žepče, uz podršku Fonda za zaštitu okoliša F BiH, u ovoj godini planirala osigurati sredstva za izradu projektne dokumentacije i izgradnju prve faze sortirnice komunalnog otpada. Lokacija za ove namjene je načelno određena, ali će je trebati urediti.

Advertisement

Nastavak gradnje fekalnog kolektora

U ovoj godini nastavlja se i gradnja fekalnog kolektora. Do sada je završena faza izgradnje kolektora Bistrica i Orahovica 1, a preostaju još faze Orahovica 2 i Preko, te na potezu od tvornice Krivaja Žepče do rijeke Papratnice.
U toku su i radovi na raščišćavanju auto-pligona za obuku vozača koji je potpuno uništen i zatrpan nanosima plavnog materijala.
Uporedo, radi se i na regulaciji i sanaciji toka rijeka Papratnice i Željeznice, što su i najveći zahvati u oblasti vodoprivrede i uređenja korita ove dvije rijeke.

Recimo još i to da se obavljaju i pripreme za izradu projekta kotlovnice na biomasu, za što je JP Komunalno Žepče apliciralo za sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal