Poveži se putem

Žepče

Broj novorođenih Žepčaka manji za oko desetinu

Objavljeno

-

Podaci o migracijama pokazuju negativan migracijski saldo u razdoblju od 2012. do 2016., stoji, između ostaloga, u Strategiji razvoja općine Žepče 2018. do 2027. Broj stanovnika općine je, u navedenom razdoblju, smanjen za 0,64% u odnosu na broj stanovnika iz 2012. godine, piše Večernji list BiH.

Sposobni odlaze Analizirajući prikupljene podatke, pri iseljavanju prednjači muški dio populacije i to prosječno 116,5 njih na godinu u promatranom razdoblju, dok je prosjek iseljavanja žena za isto razdoblje bio 103,16 žena na godinu. Iseljavaju se mahom radno sposobni muškarci što se u konačnici ogleda i u smanjenju sposobne radne snage na teritoriju Žepča. U prilog ovim podacima ide i činjenica da većina radno sposobne populacije, zbog otvorenosti tržišta rada EU-a i loše ekonomske situacije, odlazi u EU na privremeni rad ili zastalno. Podaci procjenjuju da je broj osoba koje su na privremenom radu u dijaspori oko 4000.

S druge strane, prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u 2016. u inozemstvo je emigriralo 29 osoba s tim što je stvarni broj puno veći, no nema službenog registra koji prati odlazak ljudi u inozemstvo s obzirom na činjenicu da se jako mali broj odjavljuje s mjesta prebivališta u općini Žepče. Prema podacima Unije za održivi povratak i integracije BiH, općinu Žepče su, u razdoblju od 2013. do listopada 2017. napustile 662 osobe. U istraživanju su uključene obitelji čiji članovi se nisu odjavili iz mjesta boravka nakon što su otišli u neku drugu državu. Također, istraživanjem nisu obuhvaćene obitelji čiji članovi su otišli izvan BiH na dva do tri mjeseca. U sklopu procesa izrade strategije za mlade općine Žepče 2016. – 2020., MUP ZDŽ-a dostavio je podatak da se u posljednjih pet godina s područja Žepča odjavilo 78 osoba od 18. do 30. godine. Osnovni razlog ovom malom broju registriranih osoba koje su napustile općinu leži u činjenici da u BiH ne postoji zakonska obveza odjave prebivališta, tako da ga značajan broj onih koji napuštaju BiH i ne odjavljuje. Kada je u pitanju doseljavanje, situacija je potpuno drukčija. U općinu Žepče doseljavaju se većinom žene, u prosjeku 79,66 žena na godinu od 2012. do 2016., dok je broj muškaraca, koji je u istom razdoblju doselio, u prosjeku iznosio 60,83 muškarca na godinu. Prirodni prirast Uzimajući u obzir podatke FZS-a koji se odnose na 2016., najveći broj od ukupnog broja stanovnika (21.415) pripada skupini od 15. do 64. godine starosti, odnosno 71,32% Žepčaka. Kada je riječ o stopi prirodnog prirasta u općini Žepče, od 2004. do 2016. bilježi se trend pada. U 2004. iznosio je 4%, dok je u 2014. pao na 1,36%, da bi 2016. dostigao broj od 0,93%.

Broj novorođenčadi se također smanjio s 302 u 2012. na 273 u 2016., odnosno za 9,6% u proteklih pet godina, što se može dovesti u vezu s odlaskom mladih izvan općine. Broj umrlih u općini Žepče u posljednjih pet godina nije se značajnije mijenjao i prosječna vrijednost iznosi 239,6 osoba u godini. U promatranom razdoblju prosječan postotak rođenih iznosio je 0,88% od ukupnog broja stanovništva općine, dok je prosječan postotak umrlih bio 0,79%, tako da je odnos broja rođenih i umrlih u granicama 1,01 do 1,24 s tendencijom laganog pada.

(Valentina A./Večernji list)

Advertisement

Nastavi čitati
Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal