Poveži se putem

BiH

Deminerski tim “Žepče B” i mašinski tim FUCZ završili zadatak deminiranja na lokaciji “Bejići 1” u Omanjskoj, općina Usora

Objavljeno

-

U toku deminiranja terena na lokaciji u Omanjskoj, u općini Usora, deminerski tim “Žepče B”, sa osam deminera i uz podršku mašinskog tima za mehaničku pripremu zemljišta sa mašinom MV-4, pronašli su i uništili 15 mina i 15 komada NUS-a.

Ukupna površina zadatka bila je 100.150,00 m² sumnjive površine. Mehaničkom pripremom zemljišta tretirana je površina od 55.000,00 m² od čega je manuelno tehnički izviđeno 43.369,00 m², a oko pronađenih mina očišćena površina od 1.781,00 m².

Na zadatku je tokom izvođenja deminerskih radova pronađeno i uništeno 15 mina (šest mina PMA-1, četiri mine PMA-2, jedna mina PMA-3, jedan upaljač mine PMR-2A, dio mine MRUD i dva dna PROM-1) i 15 komada NUS-a (sedam tromblonskih trenutnih mina, pet ručnih odbrambenih bombi, dvije minobacačke mine i jedna minobacačka mina 82 mm).

Završetkom ovog zadatka, osim očišćenog poljoprivredog zemljišta, stvoreni su uslovi za rekonstrukciju puteva, vodovoda, elektro-eneregetske mreže i povratak prijeratnog  stanovništva na ovo područje.

Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal