Poveži se putem

Žepče

Foto: U sklopu obilježavanja Dječije nedjelje JU CZSR Žepče upriličio druženje sa djecom sa posebnim potrebama

Objavljeno

-

U sklopu obilježavanja Dječije nedjelje, u srijedu 22.10.2015. godine u prostorijama JU Centra za scijalni rad Žepče, organizovano je druženje sa djecom, korisnicima usluga Centra. Projektom je obuhvaćeno 40 kategorisane djece i djece sa posebnim potrebama, kao i 5 djece smještene u drugu porodicu.

Svakom djetetu je na račun uplaćeno po 60,00 KM. Također je u prostorijama JU CZSR organizovano druženje sa djecom i roditeljima, te su im tom prilikom uručeni i skromni paketići u vrijenosti od cca 25,00 KM.

U sklopu druženja roditeljima i djeci bila je bila pripremljena i mala zakuska gdje se obratio direktor JUCZSR Edin Šišić, koji ih je sve pozdravio ih i upoznao sa projektom.

Projekat je realizovan sredstvima Ministarstva za rad i socijalnu politiku zeničko dobojskog kantona u iznosu od 4100,00 KM.

NE POKUŠAVAJ MI BITI PRIJATELJEM, JA ZASLUŽUJEM VIŠE OD TOGA. UPOZNAJ ME, MOŽDA POSTANEMO PRIJATELJI

Advertisement

Prema podacima UNESCO-a čak 10% djece rađa se sa nekim oštećenjem, ili ga stiče u ranoj dječjoj dobi. Ovaj prilično velik postotak trebao bi biti dovoljan poticaj za pojedince, ali i za zajednicu da se aktivno uključi u rješavanje problema koji ih očekuju u njihovom odrastanju. To prije svega podrazumijeva dodatnu edukaciju civilnog društva, odgajatelja, učitelja i profesora, te ostalih pojedinaca koji su direktno ili indirektno uključeni u odgoj, obrazovanje i socijalizaciju ove djece. Ukoliko se ne razvija društvena svijest o ovoj problematici, djeci sa poteškoćama u razvoju biti će onemogućeno ravnopravno sudjelovanje u različitim segmentima svakodnevnog života, što dovodi do isključivanja iz zajednice i nedvojbeno doprinosi povećanju problema. Odnos prema djeci sa poteškoćama u razvoju mijenjao se kroz godine usporedno sa razvojem društva i nauke.

Kao i svoj ostaloj djeci, tako i djeci sa poteškoćama u razvoju UN-ova deklaracija o pravima djeteta garantuje pravo na bezbrižno djetinjstvo, obrazovanje i prihvaćanje, no u kojoj mjeri će ta prava moći biti iskorištena i realizirana ovisi o državnim zakonodavnim tijelima, ali i o senzibilizaciji društva na ovu problematiku. Većina djece s poteškoćama u razvoju mogu pravilnom brigom zajednice, odgojem i obrazovanjem, koje na primjeren način vodi brigu o njihovim potrebama, postati u potpunosti sposobni za ravnopravno sudjelovanje u svakodnevnim aktivnostima. Njihova samostalnost ovisit će o vrsti i stepenu njihova oštećenja, ali i o sistemu koji se brine o njihovom obrazovanju i socijalizaciji.

Nekoliko je mogućnosti koje se nude u kontekstu odgoja i obrazovanja djece sa poteškoćama u razvoju. Jedna od njih je odvajanje djeteta iz društvene zajednice i njegovo smještanje u posebnu ustanovu, ili grupu, ovisno o njegovom primarnom oštećenju. Kao suprotnost odvajanju nudi se uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u okruženje bez posebnih uslova. U takvom okruženju djeca sa poteškoćama u razvoju sudjeluju u igri sa zdravom djecom. Na taj način stvara se odnos među djecom koji se temelji na uvažavanju različitosti potreba i mogućnosti. Bitno je reći da ovaj način ranog uključivanja u obrazovni sistem i društvenu zajednicu svakom djetetu daje ravnopravni položaj i omogućuje mu da napreduje i sudjeluje u društvenom životu, u skladu sa svojim mogućnostima. Iako je za integraciju ove djece potrebno vrijeme, saradnja među institucijama i volja društva u cjelini, današnji rad na tom polju ide u smjeru koji daje nadu da će i ovaj problem jednog dana biti riješen.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal