Poveži se putem

Žepče

Javni poziv: Pomoć obiteljima sa troje i više djece

Objavljeno

-

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava u svrhu provođenja aktivnosti „Pomoći obiteljima sa troje i više djece“ u školskoj/akademskoj 2024/2025 godini

I.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu novčanih sredstava iz Proračuna Općine Žepče za 2024. godinu, a u svrhu provođenja mjera „Pomoći obiteljima sa troje i više djece“ koji redovno pohađaju osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje, u vidu jednokratne novčane pomoći u školskoj/akademskoj 2024/2025. godini.

II.

Za namjenu iz prethodne točke, u Proračunu Općine Žepče je predviđeno 50.000 KM ( slovima: pedeset tisuća konvertibilnih maraka) koje će biti ravnomjerno raspoređene na svako dijete, uzimajući u obzir broj prijavljenih na Javni poziv.

III.

Advertisement

Uz prijavu na Javni poziv potrebno je priložiti,

  • Kućnu listu,
  • potvrdu škole/akademske ustanove da se nalaze na redovitom školovanju/studiranju,
  • potvrdu banke o tekućem računu roditelja/staratelja.

IV.

Javni poziv ostaje otvoren do 01.07.2024. godine. Sve prijave je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti, izravno na Protokol općine Žepče ili  poštom na adresu: Općina Žepče ul. Stjepana Radića br:2, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za novčanu pomoć obiteljima sa troje i više djece na školovanju/studiju).

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane.

Zahtjev možete preuzeti klikom na link!

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal