Poveži se putem

Žepče

Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za samozapošljavanje za 2019. godinu

Objavljeno

-

Predmet ovog poziva je dodjela subvencije u svrhu samozapošljavanja nezaposlenih osoba s područja općine Žepče, koji će se financirati iz Proračuna općine Žepče za 2019.godinu – Transfer za samozapošljavanje. Visina odobrenih sredstava po jednom kandidatu će ovisiti o broju kandidata koji ispunjavaju uvjete Javnog poziva i od djelatnosti koju će obavljati.

 

 1. Predmet poziva

Predmet ovog poziva je dodjela subvencije u svrhu samozapošljavanja nezaposlenih osoba s područja općine Žepče, koji će se financirati iz Proračuna općine Žepče za 2019.godinu – Transfer za samozapošljavanje. Visina odobrenih sredstava po jednom kandidatu će ovisiti o broju kandidata koji ispunjavaju uvjete Javnog poziva i od djelatnosti koju će obavljati.

 2. Uvjeti za sudjelovanje na javnom pozivu

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju sva nezaposlena osobe koja imaju prebivalište na području općine Žepče, a koji se nalaze najmanje 30 dana na evidenciji nezaposlenih osoba Biroa rada Žepče. Sredstva odobrena po ovom pozivu mogu se koristiti za financiranje obrta, ugostiteljske i trgovinske djelatnosti koje nakon odobravanja subvencije moraju poslovati najmanje 12 mjeseci.

Advertisement

 3. Kriteriji

Financijska potpora namijenjena je poticanju samozapošljavanja a kriteriji na osnovu kojih će se bodovati pristigle prijave su sljedeći:

 • Socijalno ekonomska situacija domaćinstva,
 • Pripadnost kategoriji osoba s posebnim potrebama, civilni invalidi iznad 60%,
 • Mladi do 35 godina,
 • Prednost pri dodjeli ostvaruju proizvodnja i zanatstvo,
 • Na javni poziv ne mogu aplicirati poljoprivredni proizvođači jer ostvaruju poticaj po drugom osnovu.

 4. Sadržaj potrebne dokumentacije

Uz popunjen prijavni obrazac potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

 • Popunjen aplikacijski obrazac
 • Uvjerenje o nezaposlenosti (Biro rada Žepče)
 • Ovjerena kopija osobne iskaznice
 • Obavještenje o prebivalištu (CIPS)
 • Uvjerenje Porezne uprave da podnositelj zahtjeva kao i članovi domaćinstva nemaju registriranu poslovnu djelatnost i neizmirene obveze po bilo kom osnovu
 • Kućna lista (Općina)
 • Dokaz o prihodima svih članova domaćinstva
 • Ostali dokazi i preporuke (Rješenje o invalidnosti, preporuke, certifikati, diplome, ponuda o poslovnoj suradnji i sl.)
 • Izjava podnositelja da će djelatnost obavljati najmanje 12 mjeseci.

 5. Vrednovanje projekata  

Vrednovanje i rangiranje pristiglih prijava na Javni poziv obavit će posebno Povjerenstvo koje imenuje Općinski načelnik. Povjerenstvo razmatra prijave prema redoslijedu podnošenja, cijeni ispunjenost uvjeta, te izvješće dostavlja Općinskom načelniku koji odlučuje o korisnicima proračunskih sredstava za potporu samozapošljavanju.

 6. Mjesto, način i rok za podnošenje prijava

Prijave na javni poziv podnose se na aplikacijskom obrascu – Poslovni plan – koji se može preuzeti na INFO Centru za pružanje usluga građanima općine Žepče, ili na web stranici www.opcina-zepce.com.

Prijave se dostavljaju osobno ili putem pošte na adresu Općina Žepče, ul. Stjepana Radića br.2 72230 Žepče, s obaveznom napomenom „Za javni poziv – potpora samozapošljavanju“.

Advertisement

Javni poziv ostaje otvoren do 31.05.2019.godine ili do utroška raspoloživih sredstava.

NAPOMENA: NA POTICAJ NEMAJU PRAVO OSOBE KOJE IMAJU REGISTRIRANU DJELATNOST.

APLIKACIJSKI OBRAZAZ MOŽETE PREUZETI KLIKOM NA LINK ISPOD

——- APLIKACIJSKI OBRAZAC ——–

Copyright © 2002 - 2022 Zepce.ba portal