Poveži se putem

Žepče

Održan sastanak sa direktorima javnih ustanova i javnih preduzeća Općine Žepče

Objavljeno

-

U utorak, 20.2.2024. godine, održan je sastanak sa ravnateljima javnih ustanova i javnih poduzeća čiji je osnivač Općina Žepče. Sastanku su prisustvovali ravnateljica JZU Gradska ljekarna Žepče Luca Zovko, ravnateljica JU Dom zdravlja sa stacionarom Žepče dr. Ana Zlovečera Jukić, ravnateljica JU Opća biblioteka Žepče Sabina Maličbegović, ravnateljica Razvojne agencije Žepče Branka Janko, direktor JP Komunalno d.o.o. Žepče Mirko Šumić, direktor JU Centar za socijalni rad Žepče Nedim Husičić i ravnatelj JU Dom kulture Žepče Miroslav Ilić. Sastanak je održao općinski načelnik Mato Zovko uz prisustvo pomoćnice za graditeljstvo i prostorno uređenje Brigite Lovrić, pomoćnika za opću upravu i društvene djelatnosti Ilije Barešića i pomoćnika za gospodarstvo i financije Namika Maličbegovića.

Općinski načelnik se zahvalio ravnateljima i direktorima na radu i suradnji. Naglasio je potrebu za transparentnošću i suradnjom kako bi se osigurala učinkovita provedba prioritetnih projekata u javnim ustanovama koje su značajne za cijelu lokalnu zajednicu. Naveo je i da je primjetno povećanje opsega poslova u javnim ustanovama, i da će se s početkom pregovora Bosne i Hercegovine o članstvu u EU, poslovi dodatno usložiti.

Ravnateljica JU Dom zdravlja Žepče dr. Ana Zlovečera Jukić je izvijestila da je u 2023. zabilježen pad broja osiguranih osoba, te da je zabilježen porast kroničnih nezaraznih bolesti i malignih bolesti. Navela je da je poslovanje u 2023. godini bilo pozitivno, a da su investicije iznosile oko 250.000,00 KM. U 2022. godini je završena ambulanta u Begovom Hanu, a u 2023. je započeta gradnja ambulante u Željeznom Polju, čiji se završetak gradnje planira u 2024.
U tijeku je i zamjena zemljišta za novi Dom zdravlja, kao i izrada projektne dokumentacije za novu zgradu Doma zdravlja.

Ravnateljica Gradske ljekarne Luca Zovko je navela da Ljekarna posluje blago pozitivno, kao i depo Gradske ljekarne u Novom naselju u sklopu zgrade hotela „Ministro“ koji je otvoren u 2022.godini.

Direktor Centra za socijalni rad Žepče Nedim Husičić je na sastanku kao pozitivnu stvar istaknuo da su svi roditelji – njegovatelji koji ostvaruju pravo po Federalnom zakonu o roditeljima i njegovateljima, koji se primjenjuje od 1. siječnja 2022. godine uvedeni u pravo. U 2023. godini je isplaćeno preko 8.200.000,00 KM naknada po različitim socijalnim osnovama.

U JP Komunalno d.o.o. Žepče je nabavljen još jedan kamion za prijevoz otpada, te se odvoz otpada proširuje na MZ Debelo Brdo. Komunalno poduzeće je uključeno u gradnju vodovoda na Gradini u MZ Lug.

Advertisement

Jedan od većih problema posljednjih godina je gubitak vode u mreži, te se radi na postavljanju vodomjera na pojedinačnim ograncima što smanjuje gubitke vode.

Zastarjeli vozni park i nepostojanje deponije građevinskog otpada su neki od problema koje će se morati rješavati u narednom razdoblju. Među prioritetima za ovu godinu, direktor poduzeća Šumić je naveo završetak gradnje gradskog toplovoda prema Novom Žepču i Rekonstrukciju gradske vodovodne mreže.

Ravnateljica JU Opća biblioteka Žepče Sabina Maličbegović se zahvalila na suradnji i istaknula da su radnici nezadovoljni visinom plaće.

U Domu kulture Žepče je u 2023.godini ostvaren veliki plan digitalizacije kina, projekt u vrijednosti od preko 100.000,00 KM, od čega je 50% financirala Općina Žepče, a 50% Fondacija za kinematografiju. Zahvaljujući otvorenju kina poslovanje u 2023. godini je najbolje do sada i Dom kulture sada posluje blago pozitivno.

Direktorica Razvojne agencije Žepče Janko je zahvalila svima na suradnji i svakodnevnoj komunikaciji potrebnoj za provedbu projekata. Prisutnima je predstavila projekte na kojima radi Agencija. Navela je kako se sve više mladih ljudi javlja sa željom za osnivanje vlastitog obrta, ali i za pohađanje obuka koje Razvojna agencija organizira.

Ravnatelji javnih ustanova i poduzeća iznijeli su svoje prijedloge i vizije za unaprjeđenje djelovanja svojih organizacija, ističući aktualne probleme i potrebe s ciljem poboljšanja pružanja usluga građanima.

Na sastanku su identificirani ključni projekti i inicijative koji će biti prioritetni za buduće aktivnosti. Očekuje se da će sumiranje rezultata i planova rada za 2024. godinu poslužiti kao temelj za daljnju suradnju i koordinaciju između općinske uprave, javnih ustanova i poduzeća, te da će doprinijeti dugoročnom prosperitetu općine i njenih stanovnika.

Advertisement

Općina Žepče

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal