Poveži se putem

Žepče

Ponovni Javni oglas o prodaji građevinskog zemljišta u Ozimici

Objavljeno

-

Predmet  prodaje je  građevinsko zemljište u posjedu Općine Žepče u   Ozimici,  označeno kao: k.č. 93/2 površine 1582 m2 i k.č. 92/5 površine 470 m2, ukupne povšina građevinske parcele 2052 m2 upisana u Pl. 264 KO Ozimica, DS korisnik Općina Žepče udio 1/1 čija početna cijena iznosi 16.416,00 KM (šesnaesttisućaičetiristotineišesnaest KM).

Predmetno zemljište prodaje se u svrhu izgradnje  stambeno poslovnog ili poslovnog  objekata koji ne spadaju u grupu djelatnosti koji ugrožavaju ili mogu ugroziti okoliš sukladno Pravilniku i Zakonu.

Svaki sudionik licitacije dužan je uplatiti jamčevinu koja iznosi 10%  od početne prodajne cijene na  Depozitni račun Općine Žepče br.  3380002210835421 UNI-CREDIT BANK, Općina 105., vrsta prihoda 722431., svrha doznake: jamčevina za kupnju zemljišta označenog kao k.č. 93/2 i 93/5   i iznos od 200,00 KM  na   Depozitni račun Općine Žepče br.  3380002210835421 UNI-CREDIT BANK,   Općina 105., vrsta prihoda 722449, s naznakom „naknada za sudjelovanje na  licitaciji“.   Ova naknada se ne vraća sudionicima licitacije.

Pored dokaza o uplati jamčevine pravne osobe dužne su priložiti slijedeću dokumentaciju:

– Naziv i adresu podnositelja prijave, kontakt telefon.

Advertisement

–  Broj   katastarskih čestica,   

–  Fizičke osobe dužne su priložiti ovjerenu kopiju osobne iskaznice,

–  Pravne osobe dužne su priložiti izvod iz sudske registracije, odnosno kopiju registracije kod drugog nadležnog organa.

–  Poslovni plan,

–  Uplatnice iz točke 6 oglasa.

Licitacija će se održati u zgradi Općine Žepče ured broj 5., dana 22.03.2017.  godine (srijeda), s početkom u 11,00 sati.    

Pravo prvenstva za kupnju zemljišta iz točke 1. Oglasa ima onaj sudionik koji  ponudi najvišu cijenu u odnosu na početnu cijenu.

Advertisement

Cjelovit tekst Oglasa objavljen je na oglasnoj ploči Općine Žepče,  i na web stranici Općine Žepče.

Za sve dodatne informacije vezane za ovaj oglas zainteresirane osobe mogu se obratiti Službi za graditeljstvo i prostorno uređenje Općine Žepče ili na tel. br. 032/888-623.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal