Poveži se putem

Žepče

U srijedu ceremonija potpisivanja mikro-kapitalnih ugovora u okviru projekta LOD IV

Objavljeno

-

U okviru projekta Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV u srijedu 28.01.2015. god. sa početkom u 11 sati, će se obaviti ceremonija potpisivanja mikro-kapitalnih ugovora sa organizacijama civilnog društva za provedbu aktivnosti na teritoriji općine Žepče.

Nakon javnog poziva za organizacije civilnog društva, koji je sprovela općina Žepče u sklopu LOD IV projekta, sljedeći projekti su odbreni za finansiranje:
1. Udruženje poljoprivrednika „Proizvođači maline-kooperanti“ Željezno polje“ Žepče – sa Projektom „Bolji život“, odobreni iznos za financiranje 35.720,00 KM
2. Udruga „Sportski savez općine Žepče“ Žepče – sa Projektom „Sportska škola – Žepče 2015“, odobreni iznos za financiranje 32.620,00 KM
3. Udruga za održivi razvoj „UZOR“ Žepče – sa Projektom „Zajedno za održivi razvoj ruralnih područja“, odobreni iznos za financiranje 34.660,00 KM

Planirani rok trajanja navedenih projekata je do dvanaest mjeseci i očekuje se da će svi projekti biti završeni do kraja 2015. godine.

Advertisement

Općina Žepče je u julu ove godine direktnim putem odabrana da učestvuje kao partnerska jedinica lokalne samouprave (JLS) u okviru LOD IV projekta. Direktni odabir partnerskih JLS u LOD IV projekat je dio odgovora Europske unija na novonastalu situaciju u JLS koje su teško pogođene poplavama u svibnju 2014. godine.

Projekt „Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV“ koji sprovodi UNDP financira Europska unija iz sredstava Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura sa ciljem da doprinese demokratskoj stabilizaciji, pomirenju i daljem razvoju Bosne i Hercegovine kroz podršku odabranim općinama u uspostavljanju boljih odnosa između lokalnih vlasti i civilnog društva

Copyright © 2002 - 2022 Zepce.ba portal