Poveži se putem

BiH

Ustavni sud FBiH: Osnivanjem Zavoda za obrazovanje u 3 kantona i općinama Žepče i Usora povrijeđen vitalni nacionalni interes

Objavljeno

-

Vijeće Ustavnog suda FBiH za zaštitu vitalnih interesa utvrdilo je da se Prijedlogom odluke o prihvatanju Sporazuma o osnivanju Zavoda za odgoj i obrazovanje povređuje vitalni nacionalni interes bošnjačkog konstitutivnog naroda.

Vijeće je ovu presudu donijelo odlučujući o zahjevu Kluba Bošnjaka u Skupštini Posavskog kantona (PK) za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Skupštini tog kantona u vezi s osporenim prijedlogom odluke.

Presuda u ovom predmetu (U-23/16) donesena je na temelju amandmana 37., 38. i 80. na Ustav Federacije BiH, a nakon javne rasprave održana 5. oktobra na kojoj su razmatrana pitanja relevantna za meritum tog ustavnosudskog postupka.

Kako je danas saopćila predsjednica Vijeća Ustavnog suda FBiH za zaštitu vitalnih interesa Aleksandra Martinović, presuda kojom je utvrđena povreda vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog konstitutivnog naroda, bit će dostavljena strankama u ovom postupku – Klubu Bošnjaka i Klubu Hrvata u Skupštini PK-a, te objavljena u Službenim novinama FBiH i Narodnim novinama PK-a.   

Kako se u obrazloženju Presude navodi, podnositelj zahtjeva – Klub Bošnjaka u Skupštini PK-a smatra da bi se osnivanjem zavoda za odgoj i obrazovanje, koji bi bio zajednički za Posavski, Zapadnohercegovački i Kanton 10 (Livanjski) te općinu Žepče /Usora, teritorijalne jedinice s hrvatskom većinom, stvorila institucija temeljena na etničkom principu i političkom dogovoru.

Advertisement

Istovremeno, stava su da bi spomenuti zavod bio paralelna institucija postojećim resornim kantonalnim ministarstvima i Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, a podnositelj zahtjeva usto podsjeća da je PK multietnički te da samo u Odžaku u osnovnim i srednjim školama nastavu pohađa oko 50 posto učenika Bošnjaka, kao i u Orašju, gdje je zastupljen znatan broj učenika, pripadnika tog naroda.    

Prema navodima Kluba Bošnjaka u Skupštini PK-a, nastava u PK-u odvija se prema hrvatskom nastavnom planu i programu, a u Ustav tog kantona nije uveden bosanski i srpski jezik kao službeni.

Punomoćnici Kluba Hrvata u Skupštini PK-a, međutim, smatraju da osnivanjem zavoda za odgoj i obrazovanje ne bi bio povrijeđen vitalni interes bošnjačkog naroda, te osporavaju u cijelosti teze koje čine meritum obrazloženog zahtjeva, a tiču se ocjena – da se radi o instituciji zasnovanoj na etničkom principu i političkom dogovoru, da bi taj zavod bio paralelna institucija, finansijsko opterećenje proračunu PK i druge iznesene ocjene koje se odnose na status učenika bošnjačke nacionalnosti.

Nadalje, ukazuju na odredbe Ustava PK-a koje su ustavni osnov za donošenje predložene odluke, a kojima je propisano da kanton može osnovati zajedno s drugim kantonima zajedničko tijelo u skladu s posebnim sporazumom, ustvrdivši da se radi o stručnom tijelu koje bi služilo svima i koje se ne zasniva na etničkom principu.

Vijeće za zaštitu vitalnih interesa je nakon utvrđivanja činjeničnog stanja u ovom predmetu ocijenilo da Zavod kao stručna institucija podliježe preispitivanju s aspekta zaštite vitalnih interesa, “jer mu je dodijeljena važna funkcija u sistemu obrazovanja, a evidentna je i njegova uloga u opisu djelatnosti (član 14. stav 2 Sporazuma) koja blisko korespondira s nadležnostima ministarstava iz oblasti obrazovanja”.

Vijeće Ustavnog suda FBiH ističe da oblast obrazovanja predstavlja jednu od ključnih oblasti koje su po sebi dio definicije vitalnih nacionalnih interesa u ustavnoj materiji, potcrtavajući značaj koji daje regulativi iz te oblasti.

U tom kontekstu, podsjeća na presudu Vijeća u predmetu (U-63/14) od 22. aprila 2015. godine u kojem je Prijedlog zakona o udžbenicima i nastavnim sredstvima, koji je bio tehničkog, suportivnog karaktera u Kantonu 10, a kako je druga strana isticala “neutralan“, također, proglašen da povređuje vitalni nacionalni interes, u tom slučaju srpskog konstitutivnog naroda.  

Advertisement

(FENA) L.A.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal