Poveži se putem

ZDK

Vlada ZDK: Reagovanje na istup predstavnika Sindikata

Objavljeno

-

Vlada Zeničko-dobojskog kantona u ostavci pokušava posljednjih mjeseci uspostaviti korektan i nadasve iskren dijalog sa predstavnicima sindikata, posebno budžetskih korisnika, međutim, zbog individualnih i proizvoljnih istupa sindikalnih lidera iz ove granske oblasti, pokazuje se da je ta komunikacija sve teža i neiskrenija.

U jučerašnjem javnom istupu predstavnika Kantonalne organizacije Sindikata opšteg, a potom i nivoa osnovnog i srednjeg obrazovanja, korišteni su podaci koji ni iz daleka ne odgovaraju istini.

Najprije iznose netačan podatak da je priliv u kantonalni budžet u odnosu na prošlu godinu u porastu za šest posto bez pokušaja da se u neposrednom dijalogu koji je za sindikat svakodnevno otvoren sazna da je taj prihod na dan 3.4.2014. bio 4,15 procenta veći u odnosu na prošlu godinu. Naime, treba znati da zbog zakonske uređenosti priliva prihoda iz poreza na dodatnu vrijednost niko ne može predvidjeti nivo prihodovne strane budžeta koja varira za cijela tri procenta u samo nekoliko dana.

Lideri Sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Zeničko dobojskog kantona uporno zaboravljaju da se poslije plaća, iz kantonalnog budžeta moraju isplatiti sva zakonska davanja za socijalne kategorije poput naknada porodiljama, naknade za prevoz, topli obroci, naknade za smještaj osoba sa posebnim potrebama, civilne žrtve rata i mnogo toga drugog i kada se to okonča sa manje ili više uspjeha, ponovo na red dolaze plate. Sve to predstavlja ukupno 96,66 posto ukupnih budžetskih izdvajanja za mjesec o čemu je u direktnom kontaktu sindikat informisan.

Treba podsjetiti da su budžetski korisnici 2013. godine dobijali platu na vrijeme, ali su zbog toga čak šest mjeseci kasnila izdvajanja za ostale zakonom propisane kategorije što je bilo i nepravedno i nedopustivo prema tim korisnicima. Javnost je svjedočila izrazima nezadovoljstva i tih kategorija stanovništva.

Advertisement

U pokušaju stvaranja partnerskih odnosa sa sindikatima budžetskih korisnika kroz posljednjih osam mjeseci, aktuelna Vlada ZDK je, uspjela aktivira socijalni dijalog i otvori aktuelne teme te u prvi plan stavi brigu o radnicima. Međutim, u posljednjih nekoliko sedmica, agresivnost u istupima sindikalnih lidera osnovnog i srednjeg obrazovanja izlaze iz okvira korektnosti kada su u pitanju dogovori iz kriterija socijalnog dijaloga.Bez usaglašavanja sa poslodavcem, oni javno istupaju sa netačnim podacima i obmanjuju javnost dušebrižnički se postavljajući prema radnicima kao da se niko drugi ne stara o njima. Oni nisu zadovoljni ni odlukom Vlade da se plata po nivou prikupljenih sredstava isplaćuje sukcesivno. Cilj je očigledno da što veća masa radnika bude nezadovoljna. Vlada će ,ipak, nastaviti sa isplatom plata po sistemu rotacije, a prvi narednog mjeseca će biti radnici osnovnog obrazovanja.

Vlada ZDK je za partnerske i korektne odnose i nastoji da sve sporne situacije rješava kroz socijalni dijalog koji je i te kako potreban. Ujedno traži od Sindikata da pomogne u ovoj situaciji u kojoj osim redovnih plata treba omogućiti i izdvajanje za sve druge kategorije korisnika budžetskih sredstava.

Dakle, traži pomoć samo u razumijevanju situacije proizašle nedostatkom sredstava. Suprotno, sve je manje podrške jer se za stanje kakvo je Vlada od strane Sindikata proglašava glavnim , a premijer vodećim krivcem.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal