Poveži se putem

Žepče

Biro rada: Obavijest o realizaciji Programa Start UP – Druga prilika 2024

Objavljeno

-

Iz Biroa rada Žepče obavještavaju nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona da se od 24.06.2024. godine mogu prijaviti na Program Start UP – Druga prilika 2024.

Prijave će se zaprimati u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.

Javni poziv će biti otvoren do utroška sredstava.

Prijave za učešće na navedeni Program vrše se isključivo slanjem popunjenog, svojeručno potpisanog i skeniranog Obrasca prijave – Druga prilika 2024 (Obrazac DP), na e-mail adresu: kontakt@zdk-szz.ba

Sa jedne e-mail adrese je moguće poslati samo jednu prijavu. Ukoliko sa iste e-mail adrese bude dostavljeno više prijava, kao validna će se uzeti samo ona koja je prva dostavljena.

Prijave na Program se evidentiraju u realnom vremenu, po datumu i vremenu primanja e-maila. Sve prijave će, u skladu sa pravilima Programa, biti provjerene.

Advertisement

Služba će na svojoj web stranici postaviti informaciju o prispjelim prijavama nezaposlenih osoba, sa statusom ‘odobreno’ i ‘na čekanju’.

Na Program se mogu prijaviti nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje ZDK prije dana podnošenja Obrasca prijave – Druga prilika 2024 (Obrazac DP), kako za samozapošljavanje, tako i za eventualno zapošljavanje dodatne osobe.

Služba provjerava kvalifikovanost nezaposlene osobe/aplikanta za učešće u Programu (status nezaposlenosti, ranije učešće u Projektima samozapošljavanja, odjava samostalne djelatnosti/privrednog društva).

Nakon što Služba provjerom utvrdi koje su od prijavljenih nezaposlenih osoba/aplikanata u statusu odobrene i kvalifikovane za učešće u Programu, Služba poziva nezaposlenu osobu/aplikanta da u roku od 60 dana od dana podnošenja prijave dostavi dodatnu dokumentaciju za zaključivanje ugovora o sufinansiranju samozapošljavanja.

Linkovi Programa i Obrasca prijave – Druga prilika 2024 (Obrazac DP) za učešće dostupni su u nastavku: 

Obrazac DP – Zahtjev za sufinansiranje 
Program Start up – Druga prilika 2024

Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal