Poveži se putem

BiH

Cijena mjesečne pretplate u BH Telecomu od sada 10,30 KM

Objavljeno

-

Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije održalo je danas redovnu sjednicu na kojoj je utvrdilo nove cijene telefonskih usluga na području BiH. Cijena mjesečne pretplate za fizičke osobe skuplja je za pet posto za korisnike BH Telecoma i iznosit će 10,30 KM, za Telekom Srpske 12,95 KM, što je poskupljenje od 18 posto, a za HT Mostar ostaje 13 KM. Cijena pristupne takse bit će niža za tri posto i na nivou je granične cijene, odnosno 25 posto je niža u odnosu na postojeću cijenu.

Vijeće RAK-a prihvatio je i informaciju o mjerenju kvaliteta GSM/UMTS usluga mobilnih operatera u BiH za prvo polugodište ove godine.

Analizirajući vrijednosti kvaliteta GSM usluga, evidentno je da parametri govornih usluga dostižu ciljne vrijednosti kvaliteta.

Procenat uspješno uspostavljenih poziva iznosi 96,8 posto, dok je procenat uspješno završenih poziva iznad 99 posto, što ukazuje na to da je postignut zadovoljavajući kvalitet govornih mobilnih usluga.

Prihvaćena je i informacija o provođenju analize veleprodajnog tržišta (fizičkog) pristupa mrežnoj infrastrukturi i veleprodajnog tržišta širokopojasnog pristupa.

Advertisement

Prema regulatornom okviru Evropske unije za sektor elektronskih komunikacija koji se primjenjuje i u BiH, analize tržišta predstavljaju prvi korak u procesu regulacije tržišta, s ciljem ocjene efektivnosti konkurencije na tržištu.

U skladu sa prethodnim zaključcima, akumulirani višak prihoda nad rashodima RAK-a BiH, u iznosu od 9.000.000 KM, bit će stavljen na raspolaganje Vijeću ministara BiH za unapređenje projekta digitalizacije, zaključno sa 31. decembrom.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal