Poveži se putem

Žepče

Izrađeni Business i Marketing planovi za 12 preduzeća iz COBEAR projekta

Objavljeno

-

TRA Agencija za razvoj općine Tešanj u saradnji sa partnerima Opštinom Teslić, RAŽ Razvojnom agencijom Žepče i Udruženjem privrednika „Biznis Centar“ Jelah-Tešanj realizira projekat: «Konkurentnost područja poslovne izvrsnosti – COBEAR». Ukupna vrijednost projekta je 526.575,65 € (1.029.892,45 KM), od čega je Europska unija obezbijedila iznos od 439.547.95 € ( 859.681,07 KM ).

Kao jedna od aktivnosti realizovanih tokom 2015. godine u okviru COBEAR projekta za odabrane izvoznike uključene u projekat izrađeni su business i marketing planovi.

Odabir poduzeća napravljen je prema prethodno provedenoj Analizi konkurentnosti odabranih sektora s BEAR područja (Tešanj, Teslić, Žepče) u kojoj su izrađeni akcioni planovi koji su za svako preduzeće definirali osnovne potrebe za podrškom koje će mu unaprijediti poslovanje i povećati konkurentnost na stranim tržištima.

Advertisement

Među odabranih 12 preduzeća nalazi njih 5 iz općine Tešanj, 4 preduzeća su iz Žepča, dok iz Teslića dolaze 3 preduzeća. Navedena preduzeća dolaze iz sektora metaloprerade, drvoprerade i prerade tekstila i kože.

Poslovni planovi su urađeni za firme: Al-tex Tešanj, Budo-export d.o.o. Žepče, Drvo-Commerce d.o.o. Teslić, Junior-eko-termik d.o.o. Tešanj, Montažne eko kuće Porobić d.o.o. Žepče i Plastifikacija Mandić Jelah-Tešanj. Marketing planovi su izrađeni za preduzeća: Elmont d.o.o. Žepče, Enertech d.o.o.Teeslić, Es-Sthal d.o.o. Tešanj, Interlignum d.o.o. Teslić, Vin-metal d.o.o. Žepče i Zupčanik d.o.o. Tešanj.

Izradu ovih planova izvršio je Ekonomski institut iz Banja Luke, koji je na javnom konkursu odabran kao izvođač poslova izrade poslovnih i marketing planova na BEAR području. Ova aktivnost je jedna od direktnih koristi koju imaju mala i srednja poduzeća (MSP) kroz implementaciju COBEAR projekta.

(Radio Antena)

Advertisement

Copyright © 2002 - 2022 Zepce.ba portal