Poveži se putem

Žepče

OV Žepče usvojilo Lokalni akcioni plan zapošljavanja općine Žepče

Objavljeno

-

Općinsko vijeće Žepče na svojoj 37. sjednici, koja je održana 19.07.2016., usvojilo je dokument Lokalni akcioni plan zapošljavanja općine Žepče (LAPZ) za period 2016.-2019. godine.

Riječ je o dokumentu koji predstavlja okvir za provedbu aktivne politike zapošljavanja i obrazovanja te prilagođavanje obrazovanja potrebama gospodarstva, u cilju povećanja zaposlenosti u općini Žepče.

Dokument su predstavili općinski načelnik Mato Zovko i direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko.

Načelnik Zovko je naglasio da su Planom predviđene mjere koje treba da doprinesu upošljavanju ali da su svi pozvani da ih provode, kako bi se postigli ciljevi koji su definirani ovim dokumentom.

LAPZ općine Žepče je putokaz kojim treba da idemo u našem radu i aktivnostima koje provodimo u našim organizacijama i preduzećima. Donošenje ovakvog dokumenta predstavlja značajan napredak i iskorak u rješavanju problematike zapošljavanja, unaprjeđenja obrazovanja i njegovog usklađivanja sa potrebama lokalnog gospodarstva“, naglasio je Zovko.

Predsjednici klubova stranaka koje participiraju u OV Žepče su se pozitivno izjasnili o dokumentu i uz manje tehničke prijedloge, i predložili da se jednoglasno usvoji, što je prihvaćeno od strane svih vijećnika.

Advertisement

Nositelj izrade dokumenta je Razvojna agencija Žepče, a u procesu izrade sudjelovali su članovi Odbora za zapošljavanje i obrazovanje općine Žepče i Lokalni ekonomski forum općine Žepče, te drugi predstavnici privatnog, javnog i nevladinog sektora.

(RAŽ)

Copyright © 2002 - 2022 Zepce.ba portal