Poveži se putem

Žepče

Posao za 31 nezaposlenu osobu iz Žepča

Objavljeno

-

Općina Žepče jedna je među 21 općinom u BiH u kojoj se provodi projekt “Lokalni integrirani razvoj” (“LIR”) koji financira EU, a provodi UNDP u suradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta FBiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave RS-a i dvama entitetskim savezima općina i gradova.

Projekt ima za cilj podizanje životnog standarda i povećanje socijalne kohezije u BiH preko inkluzivnog održivog socioekonomskog razvoja, te predviđa pomoć i za dugoročno nezaposlene i socijalno isključene kategorije stanovništva.

Program “LIR” traje do 2018. godine, a u okviru njega bit će realizirano više projekata koji trebaju doprinijeti ostvarivanju općeg cilja na razini cijelog programa. Općina Žepče će, uz podršku projekta “LIR” provesti projekt javnih radova “Za zajednicu radi, za obitelj zaradi” kojim je planirano zapošljavanje 31 osobe na poslovima sanacije lokalne infrastrukture i ostalim sezonskim poslovima u okviru javnih radova.

Advertisement

Prijedlog projekta Općine Žepče “Za zajednicu radi, za obitelj zaradi” izradila je Razvojna agencija Žepče, a dobio je najveći broj bodova od povjerenstva koje je vršilo ocjenjivanje i odabir projekata u okviru projekta “LIR”. Predloženi projekt općine Žepče proizlazi iz strategije razvoja općine Žepče od 2011. do 2018. i lokalnog akcijskog plana zapošljavanja općine Žepče od 2016. do 2019.

Planirano je da se provedu radovi na čišćenju i sanaciji divljih deponija, održavanje i čišćenje lokalnih cesta i cestovnih kanala, uređenje obale i staza oko rijeka i rječica koje su tijekom poplava zatrpane i nužno je da ih se uredi, kao i poslovi ozelenjivanja, uređenja i čišćenja parkova i javnih površina.

Na javni poziv koji je otvoren do 23. ožujka mogu se prijaviti sve nezaposlene osobe. Kroz projekt će odabranim korisnicima biti pružena mogućnost angažmanom na određeno vrijeme ostvariti prihode kroz sudjelovanje u javnim radovima u trajanju od četiri mjeseca. Odabrane osobe imaju obvezu sudjelovanja u edukacijama. Tako će korisnice imati obvezu pohađati edukaciju za vrtlarice, a svi korisnici će imati obvezu prisustvovati jednodnevnoj edukaciji pod nazivom “Putovnica kompetencija”.

Općina Žepče će provesti ovaj projekt s RAŽ i partnerima JU Služba za zapošljavanje ZDŽ – Ured rada Žepče, JU Centar za socijalni rad Žepče, JP Komunalno Žepče uz podršku UNDP-ja.

Advertisement

U okviru projekta “Lokalni integrirani razvoj” u BiH izabrani su projekti javnih radova u pet jedinica lokalne samouprave koji će omogućiti zapošljavanje 158 socijalno ugroženih osoba u 2017. Riječ je općinama Žepče, Srebrenik, Orašje, Goražde i Foča. Ukupna vrijednost odabranih projekata iznosi 380.000 KM, od čega EU financira 250.000 KM, a jedinice lokalne samouprave 130.000 konvertibilnih maraka.

(B.J./Večernji list)

Copyright © 2002 - 2022 Zepce.ba portal