Poveži se putem

ZDK

Prioritet u sanaciji uspostava putnih komunikacija

Objavljeno

-

Trenutno se iz sredstava civilne zaštite i Direkcije za ceste ZDK finansiraju provedene aktivnosti za ponovnu uspostavu prohodnosti putnih pravaca na cesti prema selima šerićkog kraja i od magistralne ceste M17 do sela Mjestova Ravan u Željeznom polju.

U pripremi su projekti za uspostavu saobraćaja na tim pravcima za siguran prijevoz u toku jeseni i zime, na način da se ubrzo očekuje početak radova na uspostavi sigurnih korita rijeka Bistrice i Željeznice.

Istovremeno se ugovara izrada generalnih projekata za izgradnju trajnih saobraćajnica na ovim pravcima.

Advertisement

Ugovoreni su projekti za sanaciju svih oštećenja na regionalnim cestama i izvođenje ovih sanacija se očekuje tokom augusta i septembra ove godine.

Ovi poslovi će biti finansirani od Vlade ZDK iz namjenskih sredstava Direkcije, resornog ministarstva za vodoprivredu i dr.

Vlada ZDK je finansijski podržala izgradnju kuća za one građane čije su kuće uništene u poplavama i klizištima u Općini Zenica, a u ostalim općinama, naročito u općinama Žepče i Maglaj, pomoći će nakon što općine završe svoj posao oko dodjele lokacija i definiranje projekta.

Iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša prestrukturirano je 845.000 KM i ta sredstva su usmjerena za projekte općina za otklanjanje posljedica klizišta i poplava, a mogu se iskoristiti za sve projekte koji će poboljšati stanje u toj oblasti.

Advertisement

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je putem resornih ministarstava i Kantonalne uprave civilne zaštite poduzela ili poduzima niz aktivnosti na sanaciji i ublažavanju posljedica poplava i klizišta iz maja i augusta ove godine.
Općine su pozvane da dostave projektne zadatke na osnovu kojih će im se transferirati sredstva. Na isti način su i ostala ministarstva objavila pozive na osnovu odluka koje je predhodno donijela Vlada.

Također putem ministarstva obrazovanja u fazi je realizacija projekta obnove oštećenih škola kako bi nastava mogla početi na vrijeme, i ova aktivnost se vodi u saradnji sa UNDP-jem i Fondom za zaštitu okoliša FBiH.

U fazi je realizacija programa pomoći privrednim subjektima koji su pretrpili štete putem Ministarstva privrede ZDK – rekao je Edin Terzić, ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK.

U Vladi ZDK očekuju i sredstva u iznosu od 1.225.000 KM, koje je odobrila Vlada FBiH, za urgentnu pomoć u sanaciji posljedica poplava.

Advertisement

Planirano je da se sredstva raspodijele općinama na osnovu definisanih projekata za koje će se sredstva utrošiti.

Dio sredstava će biti alociran na projekte kantonalnih organa, Direkcije za ceste i Uprave CZ ZDK.

Za utrošak ovih sredstava biće osiguran monitoring i obaveza podnošenja detaljnog izvještaja o realizaciji projekata, koji će se usvajati na sjednicama Vlade.

Advertisement

Copyright © 2002 - 2022 Zepce.ba portal