Poveži se putem

BiH

Rezultati istraživanja o položaju mladih u BiH 2017. godine

Objavljeno

-

„Istraživanje o položaju mladih u Bosni i Hercegovini 2017. godine“ projekt je proveden od strane Udruge ZUM diljem Bosne i Hercegovine, ali i putem interneta s mladima koji žive izvan BiH. U istom je sudjelovalo 365 ispitanika u starosti od 16 do 30 godina koji žive u Bosni i Hercegovini, ali i u inozemstvu (privremeno ili trajno). Isto je provedeno u zadnjem kvartalu 2017. godine.

U istraživanju su sudjelovali mladi iz sljedećih mjesta: Žepče, Busovača, Široki Brijeg, Mostar, Banja Luka, Sarajevo, Stolac, Istočno Sarajevo, Vitez, Brčko, Jajce, Tuzla, Posušje, Travnik, Bugojno, Sokolac, Čapljina, Zenica, Grude, Bijeljina, Usora, Teslić, Fojnica, Tomislavgrad, Doboj, Kakanj, Novi Travnik, Kiseljak, Lukavac, Breza, Vareš, Zvornik i Tešanj, kao i mladi koji privremeno ili trajno žive u Republici Hrvatskoj,  Austriji, Njemačkoj i Nizozemskoj.

Istraživanjem su obuhvaćena pitanja kojima se na najbolji mogući način željelo prikazati strukturu mladih koji sudjeluju u istraživanju, ali i pronaći odgovore na najvažnije pitanja i probleme vezane za mlade u Bosni i Hercegovini.

U nastavku donosimo sažetak odgovora na 29 pitanja na koje su ispitanici odgovarali.

Dob ispitanika:
    3,6% ispitanika ima između 16 i 18 godina
    58,9% ih je starosti između 19 i 25 godina
    37,5% ispitanika ima između 26 i 30 godina.

Advertisement

Spol:

    63,3% ispitanika je muškog spola.
    36,7% je ženskog spola.

Prebivalište:

    68,5% ispitanika živi u Federaciji BiH
    6% se izjasnilo da živi u Republici Srpskoj
    1,6% izjasnilo se da živi u Brčko distriktu
    11% ispitanika privremeno živi u inozemstvu
    12,9% se izjasnilo da trajno živi u inozemstvu.
 

Jeste li zadovoljni Vašim životom?
    64,4% ispitanika odgovorilo je potvrdno
    18,1% izabralo je odgovor „ne“
    17,5% odgovorilo je kako nisu sigurni.
 

Trenutni status:

    46,8% ispitanika odgovorilo je da radi
    38,4% odgovorilo je da studira
    15,9% ispitanika nezaposleno je nakon završenog školovanja
    3,3% ispitanika odgovorilo je da ide u školu
    0,3% i manje ispitanika izabralo je neke druge opcije koje nisu bile ponuđene među odgovorima.

Advertisement

Nacionalnost:

    62,7% ispitanika izjasnili su se kao Hrvati
    19,7% izjasnilo se kao Bošnjaci
    10,7% izjasnilo se kao Srbi
    4,7% izjasnilo se kao nacionalno neopredijeljenima
    2,2% ispitanika izabralo je ostale opcije koje nisu bile ponuđene među odgovorima.

Trenutni status veze:

    40,1% ispitanika odgovorilo je da je slobodno
    33,2% odgovorilo je da je u vezi
    26,4% odgovorilo je da je u braku.

Gdje i s kim žive ispitanici:

    47% ispitanika izjasnilo se da živi s roditeljima
    25,5% izjasnilo se da živi s mužem/ženom
    12% izjasnilo se da živi s cimerom/cimericom
    10,2% izjasnilo se da živi samostalno
    4,4% izjasnilo se da živi s partnerom/partnericom
    0,9% ispitanika izabralo je ostale opcije koje nisu bile ponuđene među odgovorima.
 

Što od navedenoga ispitanici imaju u svom vlasništvu?

Advertisement

    31,6% ispitanika odgovorilo je kako posjeduje automobil
    22,5% odgovorilo je kako imaju ušteđevinu
    15,1% posjeduje nekretninu
    1% izabralo je ostale opcije koje nisu bile ponuđene među odgovorima
    48,6% odgovorilo je kako ne posjeduje ništa od navedenoga.
 

Stručna sprema:

    49% ispitanih odgovorilo je kako ima srednju stručnu spremu (SSS)
    43% ispitanih odgovorilo je kako ima visoku stručnu spremu (VSS)
    5,8% ispitanih odgovorilo je da ima višu stručnu spremu (VŠS)
    2,2% izabralo je ostale opcije koje nisu bile ponuđene među odgovorima.
 

Ocjena trenutačne ukupne situacije u BiH:

    44,4% ocijenilo je ukupnu situaciju ocjenom 1
    34% ocijenilo je ukupnu situaciju ocjenom 2
    18,6% ocijenilo je istu ocjenom 3
    1,4% trenutnu situaciju ocijenilo je ocjenom 4
    1,6% ocijenilo je situaciju u BiH ocjenom 5.
 

Tko je najviše odgovoran za trenutnu situaciju u BiH?

    45,5% ispitanika odgovorilo je kako su svi podjednako odgovorni za trenutnu situaciju u BiH
    37,5% smatra kako su najodgovorniji političari
    8,2% odgovorilo je kako su najodgovorniji građani
    5,5% odgovorilo je kako je najodgovornija međunarodna zajednica
    3,3% izabralo je ostale opcije koje nisu bile ponuđene među odgovorima.
 

Advertisement

Jeste li upoznati s programima i mjerama za mlade koje poduzimaju institucije u BiH?

    48,4% ispitanika odgovorilo je kako s navedenim mjerama nije upoznato
    43,7% ispitanika odgovorilo je kako je djelomično upoznato
    8% ispitanika odgovorilo je kako su u potpunosti upoznati.
 

Čine li vlasti dovoljno da zadrže mlade u BiH?

    94,5% smatra kako vlasti ne čine dovoljno da zadrže mlade u BiH
    3,6% odgovorilo je kako ne znaju
    1,9% smatra kako vlasti dovoljno čine da zadrže mlade u BiH.
 

Jesu li trenutni zakoni u BiH povoljni za mlade?

    79,1% ispitanika smatra kako trenutni zakoni u BiH nisu povoljni za mlade
    17,3% ispitanika odgovorilo je kako nisu upoznati
    3,6% ispitanika odgovorilo je s „da“.
 

Financijska samostalnost:

Advertisement

    40,4% ispitanika financijski se osamostalilo od 19. do 25. godine života
    39% odgovorilo je kako se još nije financijski osamostalio
    12,1% odgovorilo je kako se financijski osamostalilo između 16. i 18. godine
    8,5% odgovorilo je kako se financijski osamostalilo između i 30. godine.
 

Važnost nacionalne i vjerske pripadnosti za ispitanike:

    26,3% ispitanika smatra kako im je nacionalna i vjerska pripadnost u potpunosti važna
    26,6% odgovorilo je kako im je većinom važna
    22,7% odgovorilo je kako im je ista niti važna niti nevažna
    6,8% smatra kako im je ova pripadnost većinom nevažna
    17,3% odgovorilo je kako im je u potpunosti nevažna.

Ocjena položaja mladih u BiH:

    45,8% ispitanika ocijenilo je položaj mladih u BiH ocjenom 1
    31% ocjenom 2
    20,8% ocjenom 3
    1,4% ocjenom 4
    1,1% ocjenom

Ocjena sadržaja za mlade u BiH:

    45,2% ispitanika sadržaje za mlade u BiH ocijenilo je ocjenom 1
    31% ocjenom 2
    20,3% ocjenom 3
    2,5% ocjenom 4
    1,1% ocjenom 5
 

Advertisement

Ocjena obrazovnih institucija u kojima se ispitanici školuju:

    22,7% ispitanika ocijenilo je rad obrazovnih institucija u kojima se školuju ocjenom 1
    23% iste je ocijenilo ocjenom 2
    32,6% ocjenom 3
    14,8% ocjenom 4
    6,8% ispitanika smatra kako obrazovne institucije zaslužuju ocjenu 5.
 

Zadovoljstvo radnim mjestom za  ispitanike koji su zaposleni:

    17,6% ispitanika koji su zaposleni svoje radno mjesto ocijenilo je ocjenom 1
    14% s ocjenom 2
    22,6% s ocjenom 3
    24,9% s ocjenom 4
    20,8% zaposlenih smatra kako njihovo radno mjesto zaslužuje ocjenu
 

Rade li u zaposleni ispitanici u struci?

    64,8% ispitanika koji su zaposleni odgovorilo je kako ne radi u struci
    32,2% je zaposleno u struci
    3% ispitanika ne zna ili nije sigurno radi li u struci.

Bi li ispitanici radili posao koji ne odgovara njihovim kvalifikacijama?

Advertisement

    66,2% ispitanika odgovorilo je kako bi radilo posao koji ne odgovara njihovim kvalifikacijama ako nemaju drugog izbora
    25,8% izabralo je odgovor „da“
    8% odgovorilo je „ne“
 

Gdje ispitanici vide svoju budućnost?

    41,1% ispitanika odgovorilo je kako svoju budućnost vidi u inozemstvu
    25,5% odgovorilo je kako svoju budućnost vidi u Bosni i Hercegovini
    33,4% odgovorilo je kako nije sigurno.

Najveći problem Bosne i Hercegovine:

    57,7% ispitanika najvećim problemom u BiH smatra kriminal i korupciju
    19,5% visoku stopu siromaštva
    18,1% zategnute odnose nakon rata
    4,7% ispitanika izabralo je ostale odgovore koji nisu bili među ponuđenim opcijama.

Sadržaji koji najviše nedostaju mladima u BiH:

    33,7% ispitanika odgovorilo je kako mladima u BiH najviše nedostaje obrazovnih sadržaja
    32,6% ispitanika odgovorilo je kako najviše nedostaje društvenih sadržaja
    24,2% ispitanika odgovorilo je kako najviše nedostaje kulturnih sadržaja
    5,2% ispitanika odgovorilo je kako najviše nedostaje sportskih sadržaja
    4,3% izabralo je ostale odgovore koji nisu bili među ponuđenima.
 

Advertisement

Što je ispitanicima od navedenoga najvažnije imati?

    40,8% ispitanika odgovorilo je kako im je najvažnije imati financijsku stabilnost
    31,8% kao najvažnije opcije smatra slobodu i ravnopravnost

–  23,8% izabralo je osjećaj sigurnosti

– 3.6% izabralo je ostale odgovore koji nisu bili među ponuđenim opcijama.
 

Članstvo u političkim strankama:

    64,3% ispitanika odgovorilo je kako nisu članovi političke stranke te ne planiraju postati
    25,3% odgovorilo je kako su članovi neke od političkih stranaka
    10,4% odgovorilo je kako nisu, ali planiraju postati.

Članstvo u udrugama građana:

Advertisement

    65,1% ispitanih odgovorilo je kako nisu članovi neke od udruge građana i ne planiraju postati
    20,9% ispitanih odgovorilo je kako nisu, ali planiraju postati
    14% ispitanih odgovorilo je kako su članovi neke od  udruga građana.

(centralna.ba)

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal