Poveži se putem

BiH

Devet naredbi Kriznog štaba FBiH: Zatvorite škole, ne idite u inozemstvo i poštujte izolaciju

Objavljeno

-

||||

Cijeneći trenutnu epidemiološku situaciju u svijetu i Bosni i Hercegovini, te uzimajuću u obzir činjenicu da se situacija svakodnevno mijenja vezano za širenje koronavirusa (COVID-19), Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva uputio je danas naredbe prema kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva.

U Bosni i Hercegovini do sada je potvrđeno sedam slučajeva zaraze, a samo u Federaciji Bosne i i Hercegovine pod nadzorom je više od 300 osoba.

U nastavku prenosimo devet naredbi koje se dotiču javnih okupljanja, pohađanja nastave, održavanja sportskih i kulturnih događaja:

1. Nalaže se kantonalnim kriznim štabovima da sukladno procjeni epidemiološke situacije na području kantona, donesu naredbe o obustavi nastave u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama u trajanju od 15 dana, te da o donesenoj naredbi odmah izvjeste Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva. Rok: Odmah.

2. Nalaže se kantonalnim kriznim štabovima da skladno procjeni epidemiološke situacije na području kantona, obustave održavanja kulturnih i sportskih događaja na području kantona ili dozvole održavanje kulturnih i sportskih događaja bez publike, u trajanju od 15 dana, te da o donesenoj naredbi odmah izvjeste Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva. Rok: Odmah.

3. Nalaže se svim sportskim savezima sa sjedištem u Federaciji BiH da u slučaju organiziranja međunarodnih takmičenja na teritoriji Federacije BiH, bez publike, u narednih 15 dana, računajući od dana donošenja ove naredbe, obvezno Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva tri dana prije dolaska dostave podatke o takmičarima i ostalim osobama koje dolaze u Federaciju BiH, naznače vrste prijevoza, mjesta i datuma ulaska u Federaciju BiH, dužinu boravka u Federaciji BiH, kao i mjesta boravka u Federaciji BiH, s preciznom rutom kretanja u Federaciji BiH. Primljeni podatci će se distribuirati Federalnoj upravi za inspekcijske poslove-Sektoru federalne granične sanitarne inspekcije i putem Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstvu sigurnosti BiH- Graničnoj policiji radi nadležnog postupanja. Rok: kontinuiran do daljnjeg.

Advertisement

4. Nalaže se kantonalnim kriznim štabovima da shodno procjeni epidemiološke situacije na području kantona, obustave održavanja sportskih treninga za djecu i mlade, u trajanju od 15 dana, te da o donesenoj naredbi odmah izvjeste Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva. Rok: Odmah.

5. Nalaže se kantonalnim kriznim štabovima da shodno procjeni epidemiološke situacije na području kantona pojačaju epidemiološki nadzor u dječijim vrtićima i ustanovama za socijalnu skrb za djecu, mlade i stare, kao i kazneno-popravnim ustanovama u trajanju od 15 dana, te da o donesenoj naredbi odmah izvjeste Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva. Rok: Odmah.

6. Preporučuje se svim građanima i građankama u Federaciji BiH da se u cilju zaštite ličnog zdravlja i zaštite javnog zdravlja pučanstva, striktno pridržavaju svih preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva odnosno kriznih ptabova kantonalnih ministarstava zdravstva, kao i zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH. Rok: kontinuiran do daljnjeg.

7. Svim osobama u Federaciji BiH kojim je izrečena mjera radi sprječavanja širenja novog koronavirusa (COVID-19) shodno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/05), od strane kantonalnih ministara zdravstva, federalne granične sanitarne inspekcije odnosno kantonalne sanitarne inspekcije, nalaže se striktno pridržavanje naloženih mjera u predviđenom trajanju, pod prijetnjom prekršajne i kaznene odgovornosti. Službenim osobama koje su izdale rješenje o provođenju navedenih mjera nalaže se kontinuirana kontrola naređenih mjera odnosno kontrola izdatih rješenja o naloženim mjerama. Rok: kontinuiran do daljnjeg.

8. Preporučuje se zdravstvenim djelatnicima u Federaciji BiH da ne putuju u inozemstvo, posebno na organizirane stručne i naučne skupove, kao i turistička putovanja u inozemstvo. Rok: kontinuiran do daljnjeg.

9. Pozivamo građane BiH koji žive ili rade u zemljama pogođenim novim koronavirusom (COVID-19) da ne dolaze, bez veće potrebe u Federaciju BiH, zbog povećanja rizika od unošenja novog koronavirusa (COVID-19), a što bi dodatno moglo rezultirati pogoršanju epidemiološke situacije u Federaciji BiH. Rok: kontinuiran do daljnjeg.

10. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

Advertisement
Nastavi čitati
Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal