Poveži se putem

BiH

Dionica Visoko-Podlugovi bit ce zavrsena u maju

Objavljeno

-

Na dionici trase autoceste od Visokog do Podlugova dinamika građenja se odvija prema planu i očekujemo da ce radovi biti zavrseni u maju – izjavio je Feni ministar prometa i komunikacija Federacije BiH Nedzad Brankovic. Vlada FBiH i Direkcija cesta FBiH, kako je dodao, paralelno s tim provode predradnje za pripremu za ugovaranje i početak gradnje dvije dionice. Prva je nastavak od Visokog prema Kaknju, dionica Visoko – Ćatici negdje oko 7,5 kilometara i za tu dionicu Federacija BiH je vec osigurala dio sredstava za eksproprijaciju. To su neutrosena, odnosno usteđena sredstva sa prve dionice Josanica – Podlugovi i u nacrtu budzeta za sljedecu godinu je pozicionirana ta dionica kao projekt koji ce se finansirati iz budzeta. Provode se i pripreme za Sarajevsku obilaznicu i u jednom dijelu , kaze ministar Brankovic, postoje problemi sa odabranim spanskim projektantom u izradi dokumantacije. Njihova obaveza izrade elaborata za eksproprijaciju i tenderskih dokumenata vec kasni, pa ce se nastojati, kaze Brankovic, internim proceduralnim mjerama sustici to kasnjenje. I ova dionica, kako se očekuje, treba biti ugovorena i započeta sljedece godine. – Računamo da bi nakasnije do 2008. imali 45 kilometara izgrađene autoceste, ali s tim ne prestaju aktivnosti Vlade Federacije BiH, istakao je Brankovic. Vlada FBiH je u budzetu za 2006. godinu vec pozicionira novu instituciju – direkcija autocesta FBiH u kojoj ce u prvoj godini biti uposleno sedam ljudi. To je prvi put da se formira institucija koja ce biti menadzer infrastrukture autocesta u svim fazama pripreme za građenje, građenja i upravljanja tom infrastrukturom. Prvi projekt koji treba realizovati ova direkcija je izgradnja naplatnih mjesta za koristenje autoputa i donosenje svih propisa za upravljanje autocestama. Kada direkcija formira svoj izvorni prihod bit ce skinuta sa budzeta i sa sadasnje pozicije gdje ce biti dio federalnog Ministrstva prometa i komunikacija i bit ce poseban pravni subjekt. Ministarstvo prometa i komunikcija FBiH priprema za Vladu srednjoročni plan moguce dinamike nastavka gradnje autoceste na koridoru Vc za period do 2010. i tu ce se tretirati potez Zenica – Sarajevo – Mostar. Bit ce sačinjena analizu moguce dinamike građenja dionica na tom odsjeku i Vladi predlozeni moguci modeli finansiranja. – Sto se tiče dobiti javnih preduzeca koja je prihod budzetu ove godine planiramo nekih 85 miliona KM od dividendi da unesemo u budzet FBiH. To je novac koji nakon ulaska u budzet gubi identitet i on je u sumi svih sredstva koji su javni prihodi budzeta FBiH, kazao je Brankovic odgovarajuci na pitanje koliko ce novaca od dobiti Telecoma biti iskoristeno za gradnju autocesta. Dodao je da ce dio koji ce biti ulozen za potrebe građenja autocesta iznositi nesto manje od 30 miliona KM. FENA 18/12/2005 14:09

Nastavi čitati
Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal