Poveži se putem

ZDK

Ekonomski fakultet UNZE započeo implementaciju projekta COBETS

Objavljeno

-

Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici zajedno sa partnerima, osam domaćih kompanija iz drvoprerađivačkog sektora, te uz podršku Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ GmbH) započeo je implementaciju projekta Competitive Business – Based Export and Training Service Center – COBETS.

Glavni cilj COBETS projekta ogleda se u doprinosu održivom ekonomskom razvoju i poboljšanoj konkurentnosti lanca vrijednosti drvoprerađivačkog sektora kroz poboljšani pristup tržištu i promovisanje inovativno-preduzetničkog okruženja na projektnom području (Grad Zenica, općine: Gračanica, Tešanj i Žepče). Osim navedenog, ciljevi su povećanje izvoza, te povećanje zaposlenosti uz određeni procenat zaposlenih žena u firmama iz projektnog područja.

Specifični ciljevi koji su u funkciji ostvarenja primarnog cilja projekta odnose se na  stimuliranje povoljnog poslovnog okruženje kroz uspostavu EU Prolocal poslovne akademije na Ekonomskom fakulteta u Zenici.  

COBETS također ima za cilj i povećanje konkurentnosti izvozno-orijentiranih preduzeća u projektnom području, kao i analizu konkurentnosti preduzeća i primjene Balanced score card na primjeru mjerenja performansi preduzeća iz projekta, publikacije o specifičnostima poslovanja sa EU, te primjene voucher sheme u podršci izradi prototipa, brendiranja proizvoda, podrške uvođenju međunarodnih certifikata, organizovanje različitih programa obuke itd.

Manjkavost velikog broja ovdašnjih firmi iz drvoprerađivačkog sektora, koja je kroz razne analize uočena, je nedostatak specijalizovanih programa obuke za predstavnike menadžmenta iz drvoprerađivačkih preduzeća.

Advertisement

Pravila poslovanja s članicama EU su u većini slučajeva nepoznanica za proizvođače finalnih drvoprerađivačkih proizvoda iz BiH. Nepostojanje stručne službe za informisanje drvoprerađivača, koja bi djelovala kao „Kutak za MSP iz drvoprerade“, iste dovodi u poziciju prepuštanja samih sebi bez sistemske podrške akademske zajednice i institucija podrške. Potreba poslovnog povezivanja s inostranim partnerima iziskuje da se domaća preduzeća povezuju po osnovu lanca vrijednosti uz učešće većeg broja domaćih preduzeća u kreiranju finalnog proizvoda. Realizacija ovog projekta će direktno doprinijeti rješavanju naprijed navedenih problema sa kojima se susreću preduzeća, prije svega, iz projektnog područja, ali i druga preduzeća prilikom nastupa na ino tržištu.

Ovaj i slični projekti upravo služe za uvezivanje i zajedničko djelovanje, uz prethodnu stručnu pomoć i edukaciju, ovdašnjih firmi iz drvoprerađivačkog sektora na zahtjevnim stranim tržištima.

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal