Poveži se putem

BiH

Intervju: Almir Peštek: Cilj nam je da učinimo ovu zemlju razvijenijom i uspješnijom

Objavljeno

-

US Alumni asocijacija u Bosni i Hercegovini osnovana je 2004. godine s misijom da podrži pozitivne promjene u bh. društvu i s ciljem postizanja mira i prosperiteta u BiH. Asocijacija aktivno radi na poticanju tih promjena kroz implementaciju projekata usmjerenih na demokratski i ekonomski razvoj, usvajanje novih tehnologija i inovacija te promociju edukacije i nauka.

Na čelu ove asocijacije odnedavno je prof. dr. Almir Peštek.

Doktor Almir Peštek je profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu gdje je 1999. godine diplomirao, potom magistrirao i doktorirao. Trenutno predaje na Katedri za marketing. Kao dobitnik Fullbright postdoktorske stipendije boravio je na Loyola univerzitetu u Chicagu – Quinlan School of Business 2014/2015 akademske godine.

“Cilj US Alumni asocijacije je unapređenje ukupne situacije u BiH kroz demokratski i ekonomski razvoj, kroz unapređenje znanja i vještina ljudi, kroz dijeljenje znanja ljudi koji su kroz programe američke vlade stekli i donijeli u Bosnu i Hercegovinu. Namjera naše asocijacije je da se unaprijedi stanje s aspekta edukacije, razvoja, inovacija, korištenja tehnologija, umrežavanje itd. Ukratko, asocijacija ima plemenit cilj, a to je da učini ovu zemlju razvijenijom i uspješnijom.”

Kao Fullbright stipendista profesor Peštek imao je priliku steći nova znanja koja su njemu ali i našem društvu od velikog značaja s obzirom na to da novostečena znanja i iskustva svakodnevno prenosi na svoje studente ali i saradnike.

“U Americi sam radio na projektima koji su se bavili razvojem turizma i primjenom marketinga u turizmu, s posebnim osvrtom na primjenu inovacija i tehnologija kao što su digitalni marketing u turizmu. Kroz moj boravak u Americi ja sam na neki način bio ambasador bh. kulture u Americi, a danas sam ambasador američke kulture u BiH. Mislim da je za svakoga dobro da putuje i da se educira. Posebno danas kada imamo brojne prilike, ne samo za boravak u SAD-u nego i u drugim zemljama svijeta.”

Advertisement

Profesor Peštek ističe kako je jako važno za sve one koji žele biti uspješni u svom poslu, posebno za mlade da se educiraju izvan svoje zemlje. To je, kaže, način da razvijaju svoju osobnost ali i unapređuju svoja znanja.

“Ja sam imao sreću da boravim u Americi, a SAD je izvor svega onoga što učimo studente u marketingu. Imao sam priliku da radim s briljantnim ljudima, s vrhunskim profesionalcima u svojim disciplinama. I to danas uspješno prenosim na studente kojima predajem u BiH i inozemstvu. Ovo je zaista neprocjenjivo iskustvo za razvoj jedne osobe ali i za razvoj zemlje, jer mi moramo imati međunarodnu perspektivu, naučiti da razmišljamo out of the box, moramo razmišljati s aspekta kontinuiranog razvoja i primjene inovacija.”

Osim jednogodišnjeg boravka na Univerzitetu u Americi profesor Peštek je predavač i na nekoliko europskih univerziteta. Njegova iskustva govore kako su studenti izvan naše zemlje mnogo aktivniji, određeniji u svojim ciljevima te s jasnim stavovima u velikom broju slučajeva. Naglašava kako su to studenti koji relaksirano pristupaju studiju, postavljajući brojna pitanja predavačima što je svakako intetelektualni izazov za svakog ko radi sa studentima.

“Najbolje poređenje mogu napraviti sa studentima u Americi. Mislim da su tamošnji studenti izuzetno aktivni s jasno definisanim ciljevima, s jasno definisanim očekivanjima i spremnošću da žrtvuju određeno vrijeme kako bi ostvarili rezultate.

Sve je to rezultat plana koji ne počinje s univerzitetom, nego se razvija od malih nogu i profesionalnom orijentacijom. Studenti u skladu sa svojim afinitetima i očekivanjima traže škole koje će im pomoći da postanu ono što žele. Jako je mnogo rada, truda i energije, a najviše strasti prema onome što uče.”

Što se tiče procesa odvijanja nastave izuzetno je dinamičan, baziran na individualnom i grupnom radu te na razvoju kritičkog razmišljanja kod studenata, kaže Peštek.

“Moram naglasiti da je iskustvo našeg fakulteta, Ekonomskog fakulteta u Sarajevu upravo bazirano na tim modelima, da kroz tehnike aktivnog učenja ohrabrujemo studente da počnu primjenjivati koncepte u praksi i da razvijaju svoje individulane vještine. Moram reći da je na univerzitetima na kojima predajem u Evropi fascinantna infrastruktura koja je tu da bi studentu studije učinila lakšim i privlačnijim. Od ambijenta koji je ugodan, do pristupa bibliotekama, bazama podataka…sve je podređeno tome da se student osjeća ugodno i komotno.”

Profesor Peštek navodi kako je zadovoljan što predaje na fakultetu kakav je Ekonomski fakultet u Sarajevu koji ima dvije međunarodne akreditacije (AACSB i EPAS) i naglašava kako ih nije lako dobiti. Međutim jasan su pokazatelj da su na pravom putu. 

“Studenti vani jako mnogo putuju i to je jedan od važnih segmenata sazrijevanja i učenja. Zato bih ohrabrio naše studente da se prijavljuju na različite programe edukacije. Kroz ljetne škole, razne kraće ili duže programe. Ta međunarodna komponenta je jako bitna za razvoj, pogotovo u ovom globalnom hiperkonkurentnom vremenu u kojem živimo.”

Advertisement

Imenovanje za predsjednika asocijacije kakva je US Alumni za profesora Pešteka predstavlja veliki izazov, ali ogromno povjerenje te priznanje. Svoj dvogodišnji mandat će iskoristi na najbolji mogući način.

“Želim prije svega uraditi ono što i jeste svrha i misija ove asocijacije, a to je iskorištavanje stečenih znanja i pozitivnih iskustava svih onih koji su se educirali u SAD-u zahvaljujući projektima američke vlade ili samostalno.

Želim napraviti utjecajniju i vidljiviju asocijaciju u našem društvu tako da članovi asocijacije aktivno učestvuju u davanju odgovora na aktuelna pitanja i probleme koji se tiču unapređenja ukupne situacije u BiH. Dakle da asocijacija osim networkinga pruži mnogo više i doprinese razvoju države kao cjeline i koja će koristiti akumulirano znanje ljudi koji su članovi asocijacije. Također je važno da se umrežimo i s Alumni asocijacijama drugih zemalja i drugim udruženjima.”

Predsjednik asocijacije Almir Peštek vjeruje kako će u narednom periodu kroz različite projekte asocijaciju učiniti vidljivijom i prepoznatljivijom kao utjecajan faktor u našem društvu.

“Studenti vani jako mnogo putuju i to je jedan od važnih segmenata sazrijevanja i učenja. Zato bih ohrabrio naše studente da se prijavljuju na različite programe edukacije. Kroz ljetne škole, razne kraće ili duže programe. Ta međunarodna komponenta je jako bitna za razvoj, pogotovo u ovom globalnom hiperkonkurentnom vremenu u kojem živimo.”

Imenovanje za predsjednika asocijacije kakva je US Alumni za profesora Pešteka predstavlja veliki izazov, ali ogromno povjerenje te priznanje. Svoj dvogodišnji mandat će iskoristi na najbolji mogući način.

“Želim prije svega uraditi ono što i jeste svrha i misija ove asocijacije, a to je iskorištavanje stečenih znanja i pozitivnih iskustava svih onih koji su se educirali u SAD-u zahvaljujući projektima američke vlade ili samostalno.

Želim napraviti utjecajniju i vidljiviju asocijaciju u našem društvu tako da članovi asocijacije aktivno učestvuju u davanju odgovora na aktuelna pitanja i probleme koji se tiču unapređenja ukupne situacije u BiH. Dakle da asocijacija osim networkinga pruži mnogo više i doprinese razvoju države kao cjeline i koja će koristiti akumulirano znanje ljudi koji su članovi asocijacije. Također je važno da se umrežimo i s Alumni asocijacijama drugih zemalja i drugim udruženjima.”

Advertisement

Predsjednik asocijacije Almir Peštek vjeruje kako će u narednom periodu kroz različite projekte asocijaciju učiniti vidljivijom i prepoznatljivijom kao utjecajan faktor u našem društvu. 

 (E.B./Radio sarajevo)

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal