Poveži se putem

BiH

Ivica Ćurić imenovan za izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove JP Autoceste FBiH

Objavljeno

-

Federalna Vlada dala je suglasnost na imenovanje vršitelja dužnosti Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, te imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora “Hrvatske telekomunikacije”

Za direktora JP Autoceste Federacije BiH, imenovan je Jasmin Bućo. Izvršnim direktorom za ekonomsko-financijske poslove imenovan je Ivica Ćurić. Izvršni direktor projektiranja i građenja jest Marin Jeličić, izvršni direktor za upravljanje i održavanje je Adem Zolj, a kao izvršna direktorica za opće, kadrovske i pravne poslove imenovana je Adisa Hadžić.

Ovu funkciju navedeno vodstvo vršit će do okončanja natječajne procedure, tj. najviše 6 mjeseci.

Kao članovi Nadzornog odbora Javnog poduzeća “Hrvatske telekomunikacije”, imenovani su:

dr. Davor Tomić, Bojan Domić, Mirsad Brekalo, Suzana Petrović, Tihomir Čelan i dr. Gordan Galić.

Advertisement

Ovu funkciju koju je imenovala Federalna vlada BiH. vršit će do okončanja natječajnog razdoblja, točnije najviše tri mjeseca.

Vlada Federacije BiH danas je dala dvije punomoći za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama gospodarskih društava: Jasmini Pašić za JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, a Suadu Krvavcu za PS „Vitezit” d.o.o. Vitez.

Danas je donesena Odluke o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za imenovanje Enisa Džafića za predsjednika Uprave.

Vlada je, na osobni zahtjev, razriješila dužnosti Domagoja Matijaševića dužnosti v.d. direktora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški, te na ovu dužnost, na razdoblje do tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka imenovanja u skladu sa Zakonom o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u FBiH, imenovala Ivana Hercega.

Prije isteka mandata i na osobnu zahtjev, dužnosti je razriješen direktor Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću Mirsad Demirović, a na ovu dužnost je, na razdoblje od četiri godine, imenovan Edham Veladžić.

Za direktora Kazneno­popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu, na razdoblje od četiri godine, danas je imenovan Amer Softić.

U Vijeće za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH danas su imenovani Željko Obradović (predsjednik), Josip Martić, Elvira Dilberović, Mehmed Cero, Mervana Hadžimurtezić, Zada Gabela, Ajša Softić, Elvedina Hodžić, Marinko Bošnjak, Pavo Boban i Galiba Karačić.

Advertisement

Izmjenom postojećeg Rješenja, u ekspertnu Radnu grupu za pripremu prijedloga potrebnih izmjena zakona i drugih propisa, kojima će, na novim osnovama biti uređeni način formiranja, korištenja, obnavljanja, teritorijalnog razmještanja, osiguranja i održavanja prostora za smještaj i čuvanje, poslovanje i financiranja federalnih robnih rezervi, te prava i dužnosti federalnih organa u poslovanju federalnim robnim rezervama, kao i za pravljenje presjeka postojećih skladišnih kapaciteta, postojećeg stupnja devastiranosti skladišnih i drugih potencijala svih vrsta, te eventualnu pripremu prijedlog revitalizacije tih kapaciteta, imenovana je Amra Vučijak.

Izmijenjeno je i Rješenje o imenovanju Komisije za kontrolu namjenskog utroška grant sredstava odobrenih korisnicima u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa “Realizacije projekta održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske”, te je novoimenovani član ove komisije Zdenko Perić.

Vlada FBiH donijela je danas Rješenje o prestanku važenja Rješenje o imenovanju članova delegacije Bosne i Hercegovine u kongresu lokalnih vlasti Europe iz Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada je dala prethodnu suglasnost za imenovanje Mirze Duzana, Amera Bektaša i Memnuna Trake za vršitelje dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Konfekcija “Borac” d.d. Travnik uime državnog kapitala, na razdoblje do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja natječajne procedure, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o imenovanju članova Nadzornog odbora.

Nakon imenovanja novog federalnog ministra, danas je doneseno Rješenje o prestanku važenja Rješenja o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i o čuvanju i upotrebi pečata ovog ministarstva.

Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal