Poveži se putem

Žepče

JP Komunalno Žepče: Saopštenje za javnost vezano za kvalitet vode za piće

Objavljeno

-

Iz Javnog preduzeća “Komunalno” Žepče smo dobili saopštenje za javnost o kvaliteti vode za piće koje vam u cijelosti prenosimo.

Već duži vremenski period u javnosti se pojavljuju netočne tvrdnje da voda iz gradskog vodovoda u Žepču nije ispravna za piće. Posljenji takav istup se desio 13.12.2018. god. kada su članovi rukovodstva SDP-a u Žepču, javno, putem društvenih mreža, iznijeli tvrdnju da je voda u gradskom vodovodu loša i vrlo često nije zdravstveno ispravna.

Obzirom da takve neistinite tvrdnje stvaraju nepovjerenje korisnika gradskog vodovoda, iste imaju za posljedicu stvaranje bespotrebnih troškova za kupnju vode u trgovinama te stvaranje nezadovoljstva korisnika uslugama našega poduzeća.

Zbog toga iznosimo činjenice koje govore o tome da je voda koju građanima isporučujemo potpuno ispravna i sugurna za piće:

  1. U JP „Komunalno“ Žepče postoji služba koja se svakodnevno bavi pitanjem kvalitete i kvantitete vode, prate se osnovni parametri (zamućenost, PH vrijednost, sadržaj klora), te se blagovremeno poduzimaju radnje na održavanju stalne kvalitete vode,
  2. Sukladno zakonu i pravilnicima redovito se provode sve mjere vezane za sanitarnu i higijensku zaštitu (Redoviti zdravstveni pregledi uposlenika koji rade na uslugama vodosnabdijevanja, sanitarni pregledi, redovita deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija prostorija i postrojenja),
  3. Voda iz gradskog vodovoda se redovito (i više puta nego je zakonom propisano) nosi na analizu u „Institut za zdravlje i sigurnost hrane“ Zenica, gdje se vrši provjera bakteriološke i fizikalno-kemijske ispravnosti vode. Uzorci vode se uzimaju na različitim lokacijama ali najčešće u javnim ustanovama sa većim brojem korisnika (Osnovne i srednje škole, stambene zgrade). Rezultati tih analiza su javno objavljeni na službenoj web stranici poduzeća i svatko ih može pogledati. Također na našoj web stranici imamo informator o trenutnom stanju vode za piće, tako da u svakom trenutku korisnici vrlo lako mogu provjeriti da li je voda trenutno ispravna za piće.

Vrlo rijetko se desi da neki od uzoraka bude negativno ocijenjen, i to uglavnom zbog blage zamućenosti vode a nikada zbog prisustva bakterija u vodi.

Poznato je da se veći dio vode u gradskom vodovodu zahvata putem otvorenog vodozahvata „Ravna Rijeka“ a koji je podložan zamućenjima vode kod obilnijih padalina, ali uz kvalitetno praćenje, blagovreneno djelovanje i filter stanicu pitke vode, ista se dovede u stanje potpune ispravnosti za piće. U ekstremnim situacijama koje se dešavaju veoma rijetko i u kratkom vremenskom razdoblju, korisnike blagovremeno obavijestimo da voda nije za piće.

Do kratkotrajnih zamućenja vode može doći prilikom sanacije kvarova na vodovodnoj mreži, ali to je neminovnost koja prati ovu vrstu posla.

U 2018. godini nije bilo značajnijih prekida u isporuci vode (osim kraćih prekida kod popravke kvarova i radova na prioširenju vodovodne mreže), a imali smo samo jedan negativan nalaz analize vode zbog blagog zamućenja. Niti u jednom slučaju nije otkrivena bakteriološka neispravnost vode za piće.

Advertisement

Imajući u vidu sve naprijed izneseno, korisnicima gradskog vodovoda poručujemo da je voda koju isporučujemo zdrava i slobodno je mogu koristiti za piće. U slučaju da to ne bude tako, korisnici će biti o tome na vrijeme obavješteni putem sredstava javnog priopćavanja.

JP Komunalno Žepče

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal