Poveži se putem

ZDK

Na 36. sjednici Vlade ZDK usvojeni akti o odobravanju sredstava i produžavanju roka za izgradnju male hidroelektrane

Objavljeno

-

Na  36. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održanoj 08.12.2015. godine , na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Kantona donijela je Zaključak o odobravanju sredstava JP Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići za finansiranje projekata iz oblasti šumarstva.

Od ukupno dvadeset projekata, kandidovanih od strane JP Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići, odobreno je finansiranje njih šesnaest. Radi se o namjenskim sredstvima u iznosu od 211.108,78 KM koja će biti iskorištena za: podizanje novih šuma, rekonstrukciju šuma i šumskih zemljišta, čišćenje šuma i pošumljavanje opožarenih površina, provođenje šumsko-uzgojnih i zaštitnih mjera, te za druge aktivnosti koje doprinose unapređenju šuma, a za krajnji cilj imaju poboljšanje općekorisnih funkcija šuma.

Vlada Kantona donijela je Odluku o izmjeni odluke o dodjeli koncesije za izgradnju male hidroelektrane „Kamenica“ na rijeci Gostović, kojom je Koncesionaru, „EBH“ d.o.o. Sarajevo, produžen rok za izgradnju i puštanje u rad ove male hidroelektrane za dvije godine, odnosno do decembra 2017. godine. Naime, „EBH“ d.o.o. Sarajevo obratio se Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu zahtjevom za produženje roka iz Ugovora o koncesiji za izgradnju male hidroelektrane „Kamenica“ na rijeci Gostović, prema kojem je rok za izgradnju i puštanje u rad male hidroelektrane bio decembar 2015. godine, za dodatnih 24 mjeseca, iz razloga što su u proteklom periodu prikupljali neophodne dozvole propisane u urbanističkoj saglasnosti i da su resornom ministarstvu podnijeli zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje u novembru 2015. godine. Pored toga, rok od 24 mjeseca nužan je da bi koncesionar bio u mogućnosti početi naplaćivati proizvedenu energiju, jer se prema novoj regulativi proizvedena energija u tzv. testnom periodu ne može naplaćivati bez pravosnažne upotrebne dozvole.

Na istoj sjednici Vlade kantona , je po Programu utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaj u poljoprivredi za 2015. Godinu,  usvojila Zaključak o odobravanju sredstava na ime podrške za nabavku  mehanizacije.  Shodno kriterijama iz Uputstva o poticanju poljoprivredne proizvodnje u 2015. godini, Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je  sredstva u iznosu od 5.100,00 KM za  nabavku  mehanizacije- traktora.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal