Poveži se putem

BiH

Nakon poplava zagađena voda u pet gradova

Objavljeno

-

Agencija za sigurnost hrane je zaprimila osam uzoraka vode za piće u kojima je laboratorijski utvrđena neusklađenost određenih hemijskih parametara sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Tako je ustanovljeno da je nakon poplava zagađena voda u pet bh. gradova.
Imajući u vidu da nakon poplava može doći do kontaminacije vode za piće i hrane/hrane za životinje, Agencija u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima i laboratorijama provodi Plan praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće i hrane/hrane za životinje u poplavljenim područjima.

U okviru ovog Plana uzeto je ukupno 352 uzorka vode za piće, hrane i hrane za životinje u 17 gradova i općina u BiH koje su u maju 2014. godine bile zahvaćene poplavama, te su isti upućeni na laboratorijske analize. Planirano je da se uradi ukupno 4378 analiza, od čega 3884 analize na prisustvo rezidua pesticida i 494 analize na prisustvo kontaminanata.

Uzorci u kojima su utvrđene neusklađenosti su uzete na sljedećim lokacijama:

Advertisement

– Maglaj, uzorkovano u Javnoj ustanovi “Prva osnovna škola”, područna škola Kosova (lokalni vodovod) i Smajlovac/Jablanica (lokalni vodovod),
– Brčko, uzorkovano na lokalnom vodovodu “Vučilovac” i Osnovna škola “Brezovo polje” (lokalni vodovod),
– Bosanski Šamac, MZ Gornja Slatina (arteški bunar za javno vodosnabdijevanje),
– Doboj, lokalni vodovod “Suvo polje”, uzorkovano u MZ Tekućica i lokalni vodovod “Kukmuž” uzorkovano u osnovnoj školi “Sveti Sava” i
– Bosansko Petrovo, lokalni vodovod, uzorkovano u osnovnoj školi “Vuk Karadžić”.

Agencija je, odmah po prijemu, dostavila laboratorijske izvještaje na dalje postupanje nadležnim inspekcijskim organima, te preporučila preduzimanje propisanih mjera u cilju zaštite zdravlja i interesa potrošača, saopćeno je iz Agencije za sigurnost hrane.

Copyright © 2002 - 2022 Zepce.ba portal