Poveži se putem

Žepče

Općina Žepče – primjer dobre prakse rada SOG-a

Objavljeno

-

Na konferenciji u Sarajevu koju je organizirao USAID u okviru projekta Pomoć lokalnoj upravi – LGAA pod nazivom „Osnaživanje građana do efikasnije lokalne uprave“ predstavljeni su dosadašnji rezultati rada Općina i Gradova koji su uključeni u projekt, a među njima  i općine Žepče. Ispred Općine Žepče sudjelovali su direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko i Senaid Ajan, predsjednik Savjetodavnog odbora građana općine Žepče.

Prije nešto više od godinu dana, USAID-ov projekt Pomoći lokalnoj upravi počeo je uspostavljati Savjetodavne odbore građana (SOG) u svih 29 partnerskih općina ovog projekta. Na čelu tih foruma su građani, a njihovi članovi su predstavnici vlasti, civilnog društva, poslovnog sektora i građana kako bi zajedno prepoznali i rješavali prioritetna pitanja u svojim zajednicama. Angažman građana je na volonterskoj osnovi a partnerski odnos sa lokalnom zajednicom je garancija uspješnih rezultata rada u oblasti podnošenja građanskih inicijativa i njihove realizacije. Kroz Savjetodavne odbore građana  nastoje se  poboljšati uvjeti života u lokalnim zajednicama.

Općina Žepče je formirala Savjetodavni odbor građana u svibnju/maju 2023. godine a odluku o osnivanju potpisao je općinski načelnik Mato Zovko koji je dao svoju punu podršku radu ovog neformalnog tijela, ali značajnog za buduće procese rada lokalne uprave i identifikacije novih prilika za sudjelovanje građana u kreiranju i provedbi lokalnih politika.

Konferenciju je otvorila direktorica misije USAID u BiH Courtne Chubb koja je naglasila da je demokracija partnerstvo između odgovornih, transparentnih vlasti i aktivnih građana. Rezultati koje su ostvarili ovi SOG-ovi u samo jednoj godini dokaz su da građani istinski mogu donijeti promjenu. „Nadam se da će ovi uspjesi biti inspiracija i primjer svim građanima BiH da mogu igrati ulogu u stvaranju bolje budućnosti za svoje obitelji i zajednice,” rekla je Courtney Chubb, direktorica misije USAID-a u BiH koja je uručila zahvalnice lokalnim zajednicama, pojedincima kao i Savjetodavnim odborima građana.

 Održane su dvije panel diskusije na temu „Iskustva Savjetodavnih odbora građana: Sudjelovanje građana počinje na lokalnom nivou“ gdje su sudjelovali predstavnici općine Lopar i gradova Gradačac, Zavidovići, Zenica, i panel diskusija na temu „Malim koracima do velikih promjena u lokalnim zajednicama“ u kojoj su sudjelovale općina Žepče, Lopare, Vareš i Šamac. Ispred Općine Žepče panelistica je bila Branka Janko, direktorica Razvojne agencije Žepče. Vlada SAD-a predano pruža podršku lokalnim vlastima, prepoznajući njihovu važnu ulogu u razvoju BiH. USAID LGAA jača kapacitete partnerskih općina kako bi bolje planirale, upravljale i poboljšale kvalitet pružanja općinskih usluga, promovirale održivi lokalni razvoja i povećale transparentnost i odgovornost prema građanima i građankama i kompanijama.

Američka agencija za međunarodni razvoj predvodi napore američke vlade na iskorjenjivanju ekstremnog siromaštva i promoviranju otpornih demokratskih društava. Do danas je američka vlada, prvenstveno putem USAID-a, osigurala gotovo dvije milijarde dolara pomoći za podršku ekonomskom, demokratskom i društvenom napretku u BiH. Za više informacija o USAID-ovom Projektu pomoći lokalnoj upravi posjetite: https://www.usaid.gov/bosnia-and-herzegovina/fact-sheets/apr-07-2023-fact-sheet-local-governance-assistance

Advertisement

USAID BiH YouTube kanal: Video sa izjavama članova Savjetodavnih odbora:

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal