Poveži se putem

ZDK

Proširenje koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina u ZDK

Objavljeno

-

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je, na prijedlog Ministarstva za privredu i na osnovu samoinicijativnih zahtjeva za proširenje istražno – eksploatacijskih polja kod koncesionara “Dim – Kamenolom” Žepče, “Sanex” Breza i “Geomet” Olovo, usvojila tri odluke o provođenju procedura za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina na području ZDK.

Na osnovu saglasnosti općinskih vijeća općinskih vijeća Žepče, Breza, Visoko i Olovo o dodjeli koncesija na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina  dijabaza, kvarcnog pijeska i rude olova – ceruzita, iz ležišta koja se nalaze na područjima pomenutih oćina, ocijenjeno je da postojanji javni interesa za dodjelu koncesija.

Ministarstvo za privredu predložilo je Vladi ZDK usvajanje odluku kojim se odobravaju provođenje procedura za dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine – dijabaza  na lokalitetu “Željezno Polje” kod Žepča, sa proširenjem istražno – eksploatacijskog polja do 5,8 hektara.

Odobrena je eksploatacija kvarcnog pijeska  na lokalitetu “Nezirov Gaj”, na području općina Breza i Visoko, sa proširenjem eksploatacijskog polja do tri hektara, kao i sirovine – ceruzita  na lokalitetu “Očekalj” i “Prgoševo” u naselju Dugandžići kod Olova za proširenje eksploatacijskog polja do 15,5 hektara. Nakon donesenih akata stvoreni su preduslovi da Ministarstvo za privredu ZDK nastavi aktivnosti  i daljnje vođenje postupka dodjele koncesija.

Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal