Poveži se putem

ZDK

Realizovan projekat „Modularni program edukacije za stručni kadar pri centrima za socijalni rad, općinskim službama i ustanovama socijalne zaštite iz ZDK”

Objavljeno

-

Realizovan projekat „Modularni program edukacije za stručni kadar pri centrima za socijalni rad, općinskim službama nadležnim za poslove socijalne zaštite i ustanovama socijalne zaštite iz Zeničko-dobojskog kantona“

U organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, a uz finansijsku podršku Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, uspješno je realizovan projekat „Modularni program edukacije za stručni kadar pri centrima za socijalni rad, općinskim službama nadležnim za poslove socijalne zaštite i ustanovama socijalne zaštite iz Zeničko-dobojskog kantona“.

U okviru realizacije navedenog projekta održano je šest edukacija, u periodu od septembra – novembra 2016. godine, u kojima je učestvovao 31 predstavnik iz 17 ustanova i nadležnih općinskih službi socijalne zaštite sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Edukacije su održane u prostorijama JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona u Zenici, gdje je ujedno izvršena i podjela potvrda o učešću u Modularnom programu edukacije za učesnike.

Ovim projektom, učesnicima je omogućena dodatna edukacija na sljedeće teme: „Supervizija i samozaštita“, „Reforma socijalne zaštite sa naglaskom na izvaninstitucionalno zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja“, „Uloga centara za socijalni rad/službi po pitanju jačanja usluge usvojenja i hraniteljstva – od promocije usluge do educiranih potencijalnih usvojioca i hranitelja“, „Nove metode u radu sa porodicama u riziku od razdvajanja“, „Mentorstvo za socijalno uključivanje“ i „Vođenje slučaja“.

Navedeni projekat je realizovan s ciljem povećanja kvaliteta i efikasnosti usluga i podrške reformskim aktivnostima u oblasti socijalne zaštite, u okviru mjere „Povećanje kapaciteta ustanova socijalne zaštite, te jačanje i podrška ljudskim kapacitetima u ustanovama“ iz Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016.–2020. godina i Akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016.-2018. godina.

Također, projekat je planiran i u okviru Prijedloga mjera za provedbu dokumenta Politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u FBiH (2006-2016) na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2014-2016. godine.

Advertisement

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal