Poveži se putem

ZDK

Skupština ZDK: Usvojen Budžet i Zakon o izvršenju Budžeta za 2018. godinu

Objavljeno

-

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na svojoj 55. sjednici održanoj 31.01.2017. godine donijela Bužet Kantona za 2018. godinu u iznosu od 318.995.430 KM. Budžet je za cca 8 mil. KM veći u odnosu na Plan Budžeta za 2017. godinu.

Donošenju Budžeta predhodila je procedura u kojoj je Skupština prihvatila 4 od ukupno 20 podnesena amandmana, koji su time postali sastavni dio Budžeta za 2018. godinu. Skupština je potom donijela i Zakon o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, bez kojeg realizacija donesenog Budžeta za 2018. godinu nije moguća.

Skupština je donijela Odluku o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj za realizaciju projekta Svjetske banke „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju BiH u 2018. godini. Riječ je o kreditnom zaduženju u iznosu od 940.847,11 KM, a sredstva su namijenjena za finansiranje unaprijeđenja energetske efikasnosti na školskirn objektima na području Zeničko-dobojskog kantona, kroz mjere energetske efikasnosti koje mogu uključivati sanaciju omotača zgrade, prozora, krova, unaprijeđenje sisterna grijanja/hlađenja, osvjetljenja i druge rnjere za  unaprijeđenje energetske efikasnosti.

Skupština je na ovoj sjednici prihvatila i dvije inicijative i to:

  • Inicijativu Amila Buljubašića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na promet nekretnina Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09 i 6/13) i
  • Inicijativu Midhata Delića, poslanika u Skupštini Kantona za pripremu i donošenje Odluke o osnivanju Fonda solidarnosti za sufinansiranje troškova liječenja građana Zeničko-dobojskog kantona koji su prinuđeni liječenje nastaviti izvan države Bosne i Hercegovine.

(Stručna služba Skupštine ZDK)

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal