Poveži se putem

Žepče

Susret Poslovnih inkubatora u Zepcu

Objavljeno

-

[b]Trazi se podrska lokalnih zajednica i drzave[/b] U opcini Zepce 04. i 05. marta odrzana je dvodnevna, treca po redu, konferencija Poslovnih inkubatora u Bosni i Hercegovini. Domacin i organizator susreta predstavnika opcinskih lokalnih vlasti u BIH, lokalnih poslovnih asocijacija, udruzenja poljoprivrednika, te osnivaca i menadzmenta sedam Poslovnih inkubatora u BIH, je Udruga poduzetnika i poslodavaca Zepce koja je prije tri godine osnovala Poslovni inkubator Zepce. Konferencija je odrzana u sklopu projekta “Inkubiranje biznisa u opcinama, mogucnosti i perspektive otvaranja poslovnih inkubatora”, koji je finansijski podrzan od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetnistva i obrta iz Mostara. Prema rijecima Mire Jovic, izvrsne direktorice UPIP Zepce, ciljevi konferencije u Zepcu su razmjena iskustava/rezultata dosadasnjeg rada postojecih inkubatora u BiH, promoviranje inkubatora i prosirivanje znanja o inkubiranju kao instrumentu za podrsku uspostavi i razvoju biznisa, animiranje najvaznijih aktera lokalnog ekonomskog razvoja bitnih za uspostavu i razvoj poslovnih inkubatora,razmatranje stanja i problema u radu postojecih inkubatora u BiH i sagledavanje mogucih rjesenja problema i perspektiva poslovnih inkubatora u opcinama koji imaju interes i mogucnosti pokretanja Poslovnih inkubatora, i usvajanje strategije poslovnog inkubiranja u BiH ,u podrucjima od zajednickog interesa, kojom ce se utvrditi strateska opredjeljenja za razvoj poslovnog inkubiranja u BIH. Konferenciju je otvorio predsjednik Udruge poduzetnika i poslodavaca Zepce Ivica Æuric koji je naglasio potrebu stvaranja javnog i privatnog partnerstva kao jednog od preduvjeta za stvaranje povoljnog poslovnog okruzenja u BIH, a ispred opcine Zepce opcinski nacelnik Mato Zovko. Ispred Federalnog ministarstva za razvoj, poduzetnistvo i obrt Mostar govorio je pomocnik ministra Zdravko Cerovic koji je naglasio da ce ovo ministarstvo nastaviti finansijski podrzavati otvaranje novih poslovnih inkubatora u BIH te rad postojecih. Poslovni inkubatori predstavljeni su kao jedan od instrumenata lokalne zajednice za podrsku razvoju MSP-a, a naglasena je potreba veceg angazmana opcina u osnivanju i finansijskom odrzavanju poslovnih inkubatora na svome podrucju. Na konferenciji je predstavljen rad sedam Poslovnih inkubatora u BIH , od cega su cetiri namijenjena poduzecima sa proizvodnim djelatnostima i tri za usluzne djelatnosti. Pioniri su NBR Modrica, Poslovni inkubator -Udruga poduzetnika i poslodavaca Zepce, Poslovni inkubator Mostar, a kasnije su otvoreni Poslovni inkubator u Zenici, i Prijedoru. Na podrucju opcine Tuzla djeluju dva poslovna inkubatora. Najavljeno je osnivanje Agroinkubatora u Zepcu i Regionalnog poduzetnickog centra u Hercegovini ciji je implementator LINK Mostar. Ukupan broj korisnika u dosada otvorenim poslovnim inkubatorima je 130 preduzeca sa preko 700 zaposlenih, a do sada je u rekonstrukciju poslovnih inkubatora u BIH ulozeno preko 5 miliona KM. Ove podatke predstavio je magistar Rasim Tulumovic na temelju Strategije i izvjesca o mogucnostima perspektivama inkubiranja biznisa cija je izrada zapocela 2006 godine a pokrenuli su je postojeci poslovni inkubatori u BIH. Na konferenciji je doneseno nekoliko zakljucaka i utvrdjeni pravci djelovanja sadasnjih i buducih poslovnih inkubatora u BIH koji se prije svega odnose na jacanje infrastrukture koje pojedini inkubatori nude biznisima, izgradnju sistema pruzanja finansijskih i drugih vidova pomoci entitetskih i kantonalnih organa za uspostavljanje i razvoj poslovnih inkubatora, obuku menadzmenta Poslovnih inkubatora, osiguranje finansijske podrske opcina u kojima se otvaraju poslovni inkubatori. Ipak, naglaseno je da svaka opcina prije odluke o osnivanju poslovnih inkubatora sagleda potrebe svoje sredine i druge oblike podrske biznisu poput poslovnih zona, kao instrumenta za razvoj MSP-a. Postojeci Poslovni inkubatori u BIH osnovali su i neformalnu mrezu putem koje ce se nametnuti nadleznim kantonalnim i federalnim ministarstvima u jacanju medjusobne saradnje na stvaranju povoljnog poslovnog okruzenja za razvoj biznisa u BIH. Branka Janko

Nastavi čitati
Advertisement

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal