Poveži se putem

BiH

U pilot projekat uporednog mjerenja energetske efikasnosti uključena i SMŠ Žepče

Objavljeno

-

Nakon rekonstrukcije javnih objekata u okviru projekta Svjetske banke „Energetska efikasnost u BiH“ (BEEP), pokrenuta je druga faza projekta koja podrazumijeva mjerenja utrošene energije i nivoa komfora u obnovljenim objektima, prije i poslije implementacije mjera energetske efikasnosti. Međutim, imajući na umu da uštede u objektima, pored građevinskih mjera, ovise i o nivou energetski efikasnog ponašanja samih korisnika objekata, druga faza uključuje i motiviranje uprave i uposlenike škola da poduzmu mjere racionalnog korištenja energije, kako bi se ostvarile uštede predviđene projektom rekonstrukcije

Kako bi proces poticanja i edukacije o racionalnom korištenju energije podržao uz aktivan angažman korisnika objekata, BEEP je pokrenuo pilot projekt uporednog mjerenja ušteđene energije unutar pet odabranih škola, baziran na posebnoj naučnoj metodologiji, kako bi se ustanovilo koji objekat je, uz primjenu energetski efikasnog ponašanja, uspio uštedjeti najviše energije. U projektu sudjeluju četiri osnovne škole i jedna srednja, koje su bile dijelom prve faze projekta, sa područja Federacije BiH: OŠ “Hašim Spahić” Ilijaš, OŠ “Zahid Baručija” Vogošća, OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Zenica, Srednja mješovita škola Žepče i Prva osnovna škola Zavidovići, a isti se implementira u periodu od dva i pol mjeseca.

Predstavnici BEEP-a su tim povodom posjetili navedene škole i organizirali edukativne radionice na kojoj su prisustvovali predstavnici uprave škole i nastavnici. Na radionicama su prezentirani koncept i metodologija mjerenja štednje energije. Prilikom edukacije, uposlenici škola su upoznati sa racionalnim načinima korištenja energenata i mjerama koje će poduzeti kako bi težili poticanju i održavanju konstantne temperature u prostorijama škola, tijekom dužeg perioda. Pri prezentaciji metodologije istaknut je cilj projekta, očuvanje toplotnog komfora u objektu, što u praksi znači težiti idealnoj temperaturi od 21 stupnja, koja se u oblasti energetske efikasnosti smatra temperaturom racionalnog trošenja energije.

Advertisement

U svim odabranim školama će se posebnom razrađenom metodologijom izračunati mjesečna potrošnja energenta, koja se utrošila za grijanje prostorija. Izračunate mjesečne toplotne potrebe i ostvarene uštede uporediće se prije i nakon provođenja energetski efikasnih mjera. Mjerenje će se vršiti svakih 15 dana, i trajaće do 15. travnja ove godine. Škola koja u navedenom periodu mjerenja ostvari najveće energetske uštede predviđene navedenom metodologijom, dobija poticaj za kontinuirani rad i zalaganje – mobitel android i thermal imaging kameru za smartphone.

Na ovaj način se potvrđuje da je projekt BEEP zapravo i najobuhvatniji projekt energetske efikasnosti ikada u BiH, jer se pored kvalitetnih pripremnih aktivnosti, mjerenja potrošnje prije/poslije implementacije mjera energetske efikasnosti i obnove objekta, dodatno radi i na edukaciji uposlenih o racionalnom korištenju utroška energije i to kroz praćenje i evaluaciju. Sve navedene aktivnosti korisnicima objekta trebaju omogućiti maksimalnu iskoristivost mjera energetske efikasnosti, te u konačnici uštedjeti novac.

Copyright © 2002 - 2022 Zepce.ba portal