Poveži se putem

Žepče

Važno obavještenje iz Policijske stanice Žepče!

Objavljeno

-

Obavještavamo građane općine Žepče da je od 23.01.2014. godine na snazi Zakon o amnestiji za nedopušteno držanje minsko-eksplozivnih sredstava i oružja u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, broj: 5/14.

Fizička i pravna lica u skladu sa odredbama navedenog Zakona o amnestiji, te odredbama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije-Prečišćeni tekst (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 9/13) mogu nadležnoj Policijskoj stanici Žepče prijaviti oružje radi registracije na njihovo ime, i to: sportsko oružje (zračne i malokalibarske puške), lovačko oružje (lovačke puške-sačmare i karabini) i drugo vatreno oružje (pištolji i revolveri) koje posjeduju bez odobrenja.

Također, fizička i pravna lica mogu dobrovoljno prijaviti-trajno ustupiti Policijskoj stanici Žepče sva minsko-eksplozivna sredstva (mine, eksplozivni materijal, detonatorska i pirotehnička sredstva, neeksplodirana i neupotrebljiva ubojita sredstva), sa VAŽNOM NAPOMENOM: MINSKO-EKSPLOZIVNA SREDSTVA NE DIRATI DO DOLASKA EKIPE ZA DEMINIRANJE KOJA ĆE ISTA PREUZETI.

Protiv lica koja su dobrovoljno prijavila/predala minsko-eksplozivna sredstva i/ili oružje, kazneni ili prekršajni postupak NEĆE BITI POKRENUT.

Zakon o amnestiji za nedopušteno držanje minsko-eksplozivnih sredstava i oružja u Federaciji BiH važi do 22.01.2015. godine.

Detaljnije informacije o sve prethodno navedenom možete dobiti u Policijskoj stanici Žepče, kod službenika za provođenje propisa o oružju, ili na službeni broj telefona 032/ 880 381 lokal 107, kao i lično u kancelariji broj 28.

Advertisement

Komandir PS Žepče, Viši inspektor
Suad Dizdarević

Copyright © 2002 - 2023 Zepce.ba portal